สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ: แนวทางแห่งการปรองดอง

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ: แนวทางแห่งการปรองดอง

Posted: 31 Jan 2017 08:06 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

วันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา รัฐบาลทหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้คำสั่งตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว จัดตั้งคณะกรรมการที่มีชื่อเป็นทางการว่า “คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ “ป.ย.ป” โดยมีกรรมการย่อย 4 ชุด คือ 1. คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 2. คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ 3. คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง และ 4. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ โดยอ้างเป้าหมายที่จะดำเนินนโยบายให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ และสร้างการปรองดองแห่งชาติให้เสร็จภายใน 1 ปี

รายงานข่าวอ้างแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและคาดหวังกับการทำงานของคณะกรรมการระดับชาตินี้มากเป็นพิเศษ โดยเปรียบเทียบการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ว่าเสมือนกล่องควบคุมทำงานของเครื่องยนต์ และจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ประเทศในทุกด้าน แต่ที่เป็นที่สนใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการปรองดอง โดย ในวันที่ 12 มกราคม พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ ผู้รับผิดชอบด้านงานปรองดอง ได้ชี้แจงรายละเอียดในขั้นต้นว่า จะต้องเชิญผู้แทนหรือหัวหน้าพรรคการเมืองเข้ามาพูดคุย เพื่อจะทำให้ได้ข้อยุติให้มากที่สุดว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติต้องทำอย่างไร และเรื่องราวในอดีตต้องว่าอย่างไร แนวทางเรื่องการนิรโทษกรรมยังไม่ได้มีการพิจารณา เพราะเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็ว่าไปตามกฎหมาย แต่ก็จะเชิญทั้งกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) มาหารือด้วย พล.อ.ประวิตรได้เสนอกกรอบเวลาว่า “เรื่องปรองดองต้องทำให้เสร็จก่อนเลือกตั้ง”

ปรากฏว่า ยุทธศาสตร์ด้านการปรองดองนี้ ได้รับการตอบรับจากฝ่ายพรรคเพื่อไทย และ นปช.ในลักษณะที่เห็นด้วย แต่ยังไม่ได้มีการแสดงท่าทีที่จะเข้าร่วมในกระบวนนี้อย่างชัดเจน หากแต่เป็นฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ และ กปปส. ที่แสดงท่าทีในทางไม่แน่ใจ แต่คณะกรรมการก็เริ่มเดินหน้า จากการแถลงของ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานอนุกรรมการด้านการปรองดอง ได้นำเสนอว่า การปรองดองจะใช้นโยบายและมาตรการสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ คือ นโยบาย 66/23 เป็นแนวทาง เพราะเห็นว่า รัฐบาลไม่ได้เป็นคู่ความการขัดแย้งแต่จะเป็นคนกลาง และปัญหาเกิดจากความขัดแย้งของประชาชนด้วยกันเอง ซึ่งแนวคิดนี้ ก็ตรงกับคำแถลงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กล่าวถึงการปรองดองแห่งชาติว่า “คสช. รัฐบาล รวมทั้งตัวผมไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของใคร อย่าไปเข้าใจผิด รัฐบาลต้องเป็นกลาง ผมรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วน รัฐบาลชุดนี้เข้ามาไม่ได้ทำให้เกิดความขัดแย้ง แต่เข้ามาเพื่อยุติความขัดแย้ง”

ความจริงแล้ว ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ความพยายามในการสร้างความปรองดองไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่เป็นความพยายามตลอดมาตั้งแต่สมัย รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เมื่อ พ.ศ.2550 ซึ่งใช้แนวทางว่า การจัดการให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ และการเลือกตั้งใหม่ ก็จะเป็นแนวทางสร้างความปรองดองตามระบอบประชาธิปไตย ต่อมา สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังจากการปราบปรามครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ.2553 ก็ได้พยายามสร้างความปรองดอง โดยการตั้งคณะกรรมการหลายชุดมาดำเนินงานเช่นกัน และแม้แต่ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มีการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมทั้งหมด(เหมาเข่ง) ก็ด้วยข้ออ้างที่จะสร้างความปรองดองขึ้นภายในชาติด้วยการเริ่มต้นใหม่ แต่ก็จะเห็นได้ว่า ความพยายามหลายครั้งนั้น ไม่ประสบความสำเร็จ และในบางกรณีก็กลับยิ่งเป็นการขยายความขัดแย้งให้เป็นปฏิปักษ์กันมากขึ้น ต่อมา การรัฐประหารโดยคณะ คสช. ก็อ้างเหตุผลว่า จะเข้ามาจัดการความขัดแย้งให้เกิดการปรองดอง และการใข้อำนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จในระยะ 2 ปีที่ผ่านมานี้ ส่วนหนึ่งก็คือความพยายามในการอำนาจทหารมาควบคุมความขัดแย้งทางการเมืองนั่นเอง

ดังนั้น การเสนอยุทธศาสตร์การปรองดองของฝ่ายรัฐบาลทหารในครั้งนี้ จึงไม่ได้รับการคาดหมายว่าจะประสบความสำเร็จยิ่งไปกว่าครั้งที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะการแสดงท่าทีที่เห็นได้ว่า ฝ่าย คสช.นั้นไม่ได้มีความเข้าใจรากฐานความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างแท้จริง และยังไม่เข้าใจในทางวิธีการที่จะนำไปสู่การแก้ไขความขัดแย้ง และคงจะต้องย้ำว่า การรัฐประหารของฝ่ายทหารนั่นเองเป็นตัวการสำคัญในการทำลายกระบวนการปรองดองที่ผ่านมา และทำให้กองทัพกลายเป็นส่วนสำคัญในความขัดแย้งที่ผ่านมาด้วย

ความเข้าใจที่ว่า ปัญหาทางการเมืองไทยในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่เกิดจากเรื่องของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือเป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายเสื้อเหลืองเสื้อแดง หรือ กปปส.กับ นปช. แม้ว่าจะมีส่วนถูกแต่ก็ยังมีลักษณะผิวเผิน เพราะความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเชิงซ้อน และมีรากฐานมาจากปัจจัยอันไม่เป็นประชาธิปไตยในสังคมไทย โดยเฉพาะมาจากการที่ชนชั้นนำไทยไม่เคยรู้จักการเคารพกติกา และใช้วิธีการนอกกติกามาแก้วปัญหาทางการเมือง

ความจริงแล้ว ความขัดแย้งทางการเมืองในทุกสังคม ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่มีสังคมใดที่ปราศจากความขัดแย้งทางการเมือง แต่ในประเทศที่มีระบบการเมืองอันก้าวหน้า เขาใช้วิธีการประชาธิปไตยในการแก้ไขความขัดแย้ง โดยการให้ประชาชนตัดสินด้วยเสียงข้างมากในกรอบเวลาที่ชัดเจน ในประเทศเหล่านั้น เขาจึงคงไว้ซึ่งลักษณะของกลุ่มประชาชนที่แตกต่างกัน และจะไม่มีการเรียกร้องให้ทุกคนมาคิดเหมือนกัน หรือรักกันโดยข้ามความแตกต่าง

แต่ในสังคมไทย เมื่อเกิดความขัดแย้งทางการเมือง แทนที่จะแก้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยหรือระบบรัฐสภา ชนชั้นนำไทยก็ผลักดันให้กองทัพทำรัฐประหาร ล้มกระบวนการทั้งหมด ใช้อำนาจกวาดล้างจับกุมกวาดล้างประชาชนที่มีความคิดต่าง แล้วกลับจะมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปรองดองและยอมรับกระบวนการที่ฝ่ายทหารกำหนด ให้นักการเมืองรักกัน สามัคคีกัน ให้ประชาชนหลายฝ่ายไม่ขัดแย้งกัน ปรองดองกัน กระบวนเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องตลก และไม่อาจเป็นจริงไปได้เลย

อันที่จริงแล้ว กระบวนการปรองดองที่ดีที่สุดที่สรุปบทเรียนมาแล้วทั่วโลก ก็คือ การฟื้นคืนประชาธิปไตย คืนอำนาจให้ประชาชนในการตัดสินอนาคตของตัวเอง กองทัพกลับกรมกองไปทำหน้าที่ป้องกันประเทศ และเลิกแทรกแซงทางการเมือง จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการปรองดองที่ดีที่สุด และยังเป็นการใช้วิธีการอันเป็นอารยะ โน้มไปทางสันติวิธีที่สุด

และการฟื้นฟูประชาธิปไตยจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการปฏิรูปทางการเมืองที่แท้จริง ไม่ใช่การปฏิรูปแบบลวงที่ปราศจากความหมาย และจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สังคมไทยแก้ปัญหาของตนเองตามระบบ ไม่ต้องใช้อำนาจนอกระบบกันต่อไปอีก นี่คือกระบวนการปรองดองที่เป็นจริง

หมายเหตุ: เผยแพร่ครั้งแรกใน โลกวันนี้วันสุข ฉบับ 601 วันที่ 29 มกราคม 2560


เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ประจักษ์ ก้องกีรติ : ปรองดองแบบไทยๆ ปรองดองแบบไม่เห็นหัวประชาชน

ประจักษ์ ก้องกีรติ : ปรองดองแบบไทยๆ ปรองดองแบบไม่เห็นหัวประชาชน

Posted: 31 Jan 2017 07:48 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

ตลอดช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และรุนแรงของสังคมไทยในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา หากนับตั้งแต่การเกิดขึ้นของม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อปี 2548 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินคำว่า “ปรองดอง”

หากยังคงจำกันได้ ภายหลังเหตุการณ์สลายการณ์ชุมนุมปี 2553 ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตจำนวนมาก จนมาถึงปัจจุบันภายใต้การเข้ายึดอำนาจทางการเมืองของ คสช. ซึ่งกินเวลามาเกือบ 3 ปี เราได้เห็นคณะทำงานในเรื่องการสร้างความปรองดองมากมายหลายชุด โดยแต่ละชุดต่างเกิดขึ้นในบริบทที่ไม่เหมือนกัน รวมทั้งมีรายละเอียดและข้อเสนอที่แตกต่างกันไป แต่พูดกันอย่างถึงที่สุดแล้วไม่มีรายงานเรื่องการสร้างความปรองดองชุดไหนที่ถูกนำมาใช้ในทางปฎิบัติและประสบความสำเร็จแม้แต่เพียงชุดเดียว และมากไปกว่านั้นสิ่งที่เราเรียกว่าการปรองดอง(+นิรโทษกรรม) กลับกลายเป็นหนึ่งในชนวนที่นำไปสู่การรัฐประหารเมื่อปี 2557

แน่นอนว่าการมีชนวนเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นปัญหาลุกลามจนบานปลายมาสู่การยึดอำนาจรัฐประหาร หากว่าเมื่อ 3 ปีก่อนสังคมไทยเลือกเพียงแค่การตัดชนวนออก และปล่อยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ภายใต้กติกาที่เราเรียกมันว่า “ระบอบประชาธิปไตย” แทนที่จะโหมไฟใส่ชนวน ร่วมกันสร้างทางตัน จนนำไปสู่การรัฐประหารที่ในที่สุด

อย่างไรก็ตามภายหลังการรัฐประหารได้มีความพยายามสร้างการปรองดองขึ้นมาอีกหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีครั้งใดที่ประสบความสำเร็จ เพราะส่วนหนึ่งคณะกรรมการที่ได้มีการตั้งขึ้นมาต่างก็ไม่ได้รับการยอมรับจากคู่ขัดแย้ง และไม่ได้มีผลงานที่ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจน

แต่ล่าสุดหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2560 เพื่อจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.)” เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 เพื่อเดินหน้าทั้งเรื่องการปฏิรูป ยุทธศาสตร์ชาติ และการปรองดอง ท่ามกลางความสงสัยว่า การปรองดองครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร และเหตุใดที่ คสช. จึงคิดว่าควรสร้างกระบวนการปรองดอง นัยทางการเมืองของการปรองดองครั้งนี้มีความหมายว่าอย่างไร ไปจนถึงคำถามที่ว่า กระบวนการที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะเรียกว่า การสร้างความปรองดองได้จริงหรือไม่

ประชาไทสัมภาษณ์ ประจักษ์ ก้องกีรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงกระบวนการปรองดอง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกของสิ่งที่เรียกว่า ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน สุดท้ายเราพบว่า สิ่งที่กำลังจะเกิดนี้ แท้ที่จริงอาจจะเรียกมันไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเป็น “การปรองดอง”

ประชาไท: หลายๆ ครั้งที่เราได้ยินเรื่องการปรองดอง รวมทั้งครั้งนี้ด้วย ช่วงเวลาที่ถูกหยิบยกมาว่าเป็นช่วงเวลาของขัดแย้งทางการเมืองรอบนี้มักจะไปเริ่มต้นที่ปี 2548 เป็นต้นมา การที่ย้อนกลับไปเริ่มต้นที่ปี 2548 กำลังบอกอะไรเราบ้าง

ประจักษ์: แสดงว่าเขาเริ่มนับตั้งช่วงที่เริ่มมีความขัดแย้งที่ลามไปสู่ระดับมวลชน ปี 2548 เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของกรณีม็อบพันธมิตร ขบวนการแอนตี้ทักษิณ ซึ่งที่สุดแล้วนำไปสู่การรัฐประหารปี 2549 และจากม็อบพันธมิตรก็นำไปสู่การเกิดขึ้นของม็อบ นปช. นั่นคือความขัดแย้งสีเสื้อที่เรารู้จักกัน เขาก็เริ่มนับจากตรงนี้

จริงๆ ก็น่าสนใจ ถ้าเรามองในกรอบที่มันกว้างออกไป เวลาทั่วโลกเขาพูดถึงความปรองดองเขาหมายถึงอะไรกันแน่ และถ้าเรามองเห็นเรื่องนี้ แล้วกลับมามองประเทศก็อาจจะเห็นว่าการปรองดองที่มีการพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้ เป็นการปรองดองแบบไทยๆ ซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Reconciliation มันมีศัพท์คำหนึ่งที่ถูกเอามาพูดถึงมากขึ้นในช่วงหลังคือ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน หรือ Transitional Justice การปรองดองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ มันเป็นโจทย์ของสังคมจำนวนหนึ่งว่า สังคมที่มันขัดแย้งกันรุนแรงจะสามารถกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างไร เวลาเราพูดถึงความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เรากำลังพูดถึงสิ่งนี้ ซึ่งเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นในหลายสังคม

ในสังคมที่ขัดแย้งแตกแยกกันอย่างหนัก พูดง่ายๆ คือ รอยร้าวมันเยอะมาก ความบาดหมาง ความเกลียดชังมันเยอะมาก ซึมลึกมาก แต่ถึงวันหนึ่งคนในสังคมไม่ได้อยากอยู่ในสภาวะแบบนั้นแล้ว และรู้สึกว่าต้นทุนที่ต้องจ่ายมันเยอะเกินไป สังคมถึงทางตันและไปต่อไม่ได้ เช่นประเทศเป็นอัมพาต หรือเกิดสงครามกลางเมืองฆ่ากันจนถึงจุดที่เสียหายทั้งสองฝ่ายแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะชนะ นี่แหละจะเขาถึงเริ่มหันมาพูดเรื่องการปรองดอง มันต้องมีกระแสความต้องการของคนในสังคมด้วย ไม่ใช่แค่เป็นความต้องการของชนชั้นนำ

พอมาดูสังคมไทยตอนนี้ เลยรู้สึกแปลกเหมือนที่หลายคนตั้งคำถาม จริงๆ ถ้าเราพูดในทางการเมืองเหมือน คสช.เองก็อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบทุกอย่าง เป็นผู้ชนะยึดกุมอำนาจหมดแล้วเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ประชามติก็ผ่าน รัฐธรรมนูญที่ออกแบบกติกาตามที่ตัวเองต้องการ โครงสร้างทางการเมืองใหม่ก็ได้ทั้งหมด กลุ่มต้านเองก็แทบไม่เหลือ พอมีใครออกมาคัดค้าน เขาก็จับกุมคุมขังดำเนินคดี พรรคการเมืองก็ดูจะสยบยอม แทบจะไม่เหลือพลังฝ่ายค้านอะไร สื่อเองก็ไม่ได้กล้าตรวจสอบ คสช. มากนัก ฉะนั้นในสภาวะแบบนี้จริงๆ ไม่มีผู้นำคนไหนในโลกที่จะมาริเริ่มกระบวนการปรองดองเอง เพราะการปรองดองมันจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายประเมินแล้วรู้ว่า มันยืดเยื้อเกินไป และดูแล้วไม่มีใครแพ้ใครชนะ บาดเจ็บ สูญเสียทั้งสองฝ่าย เราไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ และอีกฝ่ายก็ไม่สามารเอาชนะเราได้ เขาเลยกลับมาสู่จุดที่มีความต้องการที่จะพูดคุยกันดีกว่า ถอยกันคนละก้าว ไม่มีใครได้หมดเสียหมด ต่างคนต่างกลืนเลือด เพื่อที่จะทำให้ประเทศไปต่อได้ เลิกรบลาฆ่าฟันกัน แต่ถ้าคุณอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบทุกอย่าง ในโลกนี้มันไม่มีใครริเริ่มปรองดองหรอก คำถามที่ยังคงเป็นปริศนา การปรองดองที่อยู่ดีๆ โผ่ลขึ้นมาในช่วงนี้โดย คสช. เป็นเจ้าภาพ มันมาจากไหน อย่างไร มีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่

นั้นเป็นคำถามประการที่หนึ่ง ซึ่งคำตอบเองก็ยังไม่ชัดเจน เพราะมันเป็นการปรองดองที่ยังพูดกันในเรื่องนามธรรมมาก เรายังไม่เห็นแผนการว่าการปรองดองที่เขาพูดถึงคืออะไร แต่เท่าที่ฟังกลายเป็นว่าเขาเน้นไปที่การปรองดองแบบ Top-Down  ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของชนชั้นนำ ซึ่งประหลาด และอาจจะเรียกว่าเป็นการปรองดองแบบไทยๆ เพราะหนึ่งเป็นการริเริ่มโดยผู้ชนะ ที่กุมอำนาจเบ็ดเสร็จ สองคือ ที่เราพูดว่าในแง่ทามไลน์เขาย้อนกลับไปที่ปี 2548 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง การที่ย้อนกลับไปตรงนั้นก็สะท้อนว่า วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองรอบนี้ เป็นวิกฤตที่ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ความขัดแย้งไม่ได้อยู่เพียงแค่ ทักษิณ และกลุ่มชนชั้นนำที่ไม่ชอบทักษิณ แต่มันกลายเป็นขบวนการมวลชนที่ต่อสู้กัน แต่พอเขามาพูดเรื่องปรองดองรอบนี้ กลายเป็นว่าไม่ค่อยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเท่าไหร่ ยังไม่เห็นว่าจะรวมประชาชนเข้ามาอยู่ในกระบวนการปรองดองอย่างไร เรายังไม่เห็นการปรองดองระหว่างประชาชนด้วยกัน ที่ขัดแย้งกัน ต่อสู้กัน มีอุดมการณ์ต่างกัน ว่าจะมีการปรองดองในส่วนนี้อย่างไร มีแต่เพียงการพูดถึงพรรคการเมือง แกนนำมวลชน ให้มาลงสัตยาบัน เซ็น MOU มันดูเป็นพิธีกรรมเท่านั้น

ทั้งหมดนี้มันก็ทำให้พิธีกรรมปรองดองของ คสช. หนึ่งเป็นการปรองดองที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลก สองคือมันเป็นการปรองดองของชนชั้นนำที่ไม่เห็นวี่แววว่าจะนำไปอยู่ความสงบได้อย่างไร ในเมื่อคุณไม่ได้รวมประชาชนเข้าไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้

ตัวอย่างการปรองดองที่ประสบความสำเร็จในประเทศอื่นๆ พวกเขามีปัจจัยอะไรที่ทำให้การปรองดองประสบความสำเร็จ และประเทศไปต่อได้

อันนี้เป็นประเด็นสำคัญ เพราะมันยิ่งทำให้เห็นว่าการปรองดองของไทยมันดูไม่มีทีท่าว่าจะสำเร็จ หรือเกิดมรรคผล เพราะถ้าเราดูประเทศอื่นๆ การปรองดองมันเกิดขึ้นเมื่อสังคมพร้อมจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย คือประชาธิปไตยเป็นเงื่อนไขขั้นพื้นฐาน เวลาเราพูดถึงความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เราหมายถึง การเปลี่ยนผ่านที่เปลี่ยนจากสังคมเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตย

ในทุกสังคมการปรองดองเกิดขึ้นในบริบทนั้น ตัวอย่างที่คนพูดถึงบ่อยครั้งคือ โมเดลของแอฟริกาใต้ ก็เป็นโมเดลหลักๆ ของการปรองดองที่ทุกคนจะต้องพูดถึง คนผิวขาว คนผิวดำ กลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างไร มันก็เกิดขึ้นเมื่อชนชั้นนำผิวขาวยอมที่จะสละอำนาจ และเปิดให้กระบวนการประชาธิปไตยมันเกิดขึ้น ปล่อยเนลสัน แมนเดลา ออกจากคุก ยอมให้มีการเลือกตั้งให้สิทธิกับคนผิวดำ คนมีอำนาจมากกว่ายอมที่จะถอย อันนี้แหละที่เรียกว่าปรองดอง

แอฟริกาใต้การปรองดองเกิดขึ้นในบริบทแบบนั้น หรือในชิลี อาร์เจนติน่า หรือที่อื่นๆ ก็ล้วนเกิดขึ้นในบริบทของการที่ประเทศกำลังจะเริ่มมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะถ้าเป็นบริบทที่อยู่ภายใต้เผด็จการโดยที่ยังไม่มีการปรับตัว หรือมีแนวโน้มที่จะสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง มันจะปรองดองกันได้อย่างไร ในเมื่ออีกฝ่ายยังไม่มีสิทธิอะไรทั้งสิ้น กระทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็น คุณนึกง่ายๆ เหมือนประเทศพม่าตอนที่ทหารคุมอำนาจอยู่ มันไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าปรองดองหรอก ไม่มีเหตุผลที่เขาจะปรองดอง หรือถ้ามันมีการปรองดอง แต่ไม่ได้เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตย มันก็จะเป็นการปรองดองที่ไม่มีความหมายอะไร เราอาจจะเรียกมันว่า ปรองดองก็ได้ ใส่เครื่องหมายคำพูดไป แต่ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นการปรองดองแบบไทยๆ หรือเป็นพียงพิธีกรรมที่ไม่มีความหมาย เพราะว่าการปรองดองที่มีความหมายมันต้องผูกกับสองสิ่งคือ ความจริง กับความยุติธรรม

ก่อนที่จะกลับมาพูดถึงประเทศไทย ประเทศต่างๆ ที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างเหล่านั้น ใครคือคนกลางในกระบวนการปรองดอง หรือกระบวนการจัดการความขัดแย้ง

ก็ต่างกันไปในแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่ก็จะมีกรรมการอิสระขึ้นมา มีกรรมชุดหนึ่ง แอฟริกาใต้ก็มีแบบนั้น แล้วก็นำโดยคนที่เป็นที่ยอมรับจากทั้งสองฝ่าย ตอนนั้นก็คือ เดสมอนด์ ตูตู บางประเทศในละตินอเมริกาก็นำโดยคนที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงมากนัก ซึ่งในสังคมเหล่านั้นก็พอจะมีกวี นักเขียน นักวิชาการอาวุโส คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในประเทศเหล่านั้น

คำถามสำคัญของสังคมไทยก็คือ เรามีคนประเภทนี้หลงเหลืออยู่หรือไม่ คนที่เสนอชื่อออกมาแล้วคนทุกฝ่ายในสังคมจะยอมรับ ว่าอย่างน้อยๆ เขาไม่ได้เลือกข้างอย่างสุดโต่ง หรือเห็นว่าจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างซื่อสัตย์จริงใจ เป็นคำถามที่โยนทิ้งเอาไว้ แต่แน่นอนที่สุดทหารไม่ใช่คนที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ ถ้าเราดูจากโมเดลของประเทศอื่น เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะมาทำเอง ผู้ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายจะเข้ามาทำเองไม่ได้ แอฟริกาใต้ตอนนั้น เนลสัน แมนเดลา ก็ไม่ได้เป็นประธานเอง เพราะหากเป็นอย่างนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่มีทางยอมรับ และก็ไม่ใช่ว่าอดีตผู้นำผิวขาวมาเป็นประธานเอง ฝ่ายคนผิวดำก็จะไม่ยอมรับอีกเหมือนกัน ฉะนั้นมันต้องเป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ

ทีนี้ในสังคมไทย เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ทหารไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเป็นคนกลางได้ เพราะทหารเองก็อยู่ในความขัดแย้ง และถ้าเราดูจากบทเรียนของต่างประเทศทหารจะมาทำหน้าที่เป็นคนกลางตรงนี้ไม่ได้

ตามประวัติการเมืองไทยที่ผ่านมาเราเคยมีช่วงเวลาที่จะเรียกว่า เกิดการปรองดองจริงๆ ไหม เช่นตามโมเดลที่ สปท. เสนอเรื่องกระบวนการปรองดอง โดยยกนโยบาย 66/23 ในสมัยพลเอกเปรม 66/23 เรียกว่าการปรองดองได้หรือไม่ หรือว่าช่วงหลังเหตุการณ์พฤษภา ปี 2535 ซึ่งหลังจากนั้นก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ขึ้นมา ทั้งสองเหตุการณ์เล่านี้ เราสามารถมองว่าเป็นการปรองดองได้หรือไม่

มันไม่ใช่นะ จริงๆ ไม่เข้าข่ายเลย หลังจากเหตุการณ์ปี 2535 มันไม่ได้มีการปรองดองอะไร เหตุการณ์มันคือทหารออกมาปราบประชาชนจนมีผู้เสียชีวิต แต่ที่สุดแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นทหารแพ้ สุดท้ายก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งที่ไต่สวนหาความจริง ซึ่งมีนักวิชาการ NGOs นายแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ความจริงเหล่านั้นเมื่อทำเสร็จออกมาเป็นรายงานก็ถูกเซ็นเซอร์ด้วยไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ จากนั้นก็ไม่ได้มีกระบวนการอย่างอื่นที่จะสมานแผล เยียวยา หรือทำให้คู่ขัดแย้งต้องมาตกลงกันในการสร้างฉันทามติใหม่

สาเหตุที่ไม่มีกระบวนการอื่นๆ ตามมาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า เหตุการณ์นั้นจบลงที่ความพ่ายแพ้ของทหาร และก็ต้องกลับเข้ากรมกองไป กระบวนการแบบประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นมาหลังจากนั้น และโจทย์ตอนนั้นเขามุ่งไปที่การปฏิรูปการเมือง โจทย์ไม่ได้มุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งปี 2535 ที่ผ่านมาอย่างไร เพราะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเองก็อ่อนแอ ไม่ได้เข้มแข็ง เลยไม่กล้าที่จะไปแตะประเด็นอ่อนไหวอย่างเรื่องความขัดแย้ง คุณก็ต้องไปพูดเรื่องว่า ใครจะต้องรับผิดชอบในความสูญเสียตรงนั้น จะเยียวยาผู้เสียหายอย่างไร กองทัพต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน ถ้าแตะประเด็นเหล่านี้รัฐบาลก็อาจจะโดนรัฐประหารไปแล้ว ฉะนั้นประเด็นนี้มันก็ถูกละเลยไป ไปมุ่งที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างกติกาใหม่และมองไปในอนาคต

ส่วน 66/23 ที่คนพูดถึงกับเยอะในช่วงนี้จริงๆ แล้วถ้าใครรู้ประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่การปรองดอง ถ้าเราใช้ในความหมายแบบที่สากลโลกเขาใช้กัน และตอนนั้นคนที่มีบทบาทจริงก็ไม่ใช่พลเอกเปรม แต่เป็นบิ๊กจิ๋ว พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งตอนนั้นเป็นเสธ เป็นระดับมันสมองของกองทัพ

66/23 จริงๆ แล้วมันเป็นนโยบายทางการเมือง มันเป็นกลยุทธที่ใช้เอาชนะคอมมิวนิสต์ และเป็นกลยุทธที่ประสบความสำเร็จ เป็นกลยุทธที่ฉลาดเพราะมันดึงมวลชนนักศึกษาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์ เป้าประสงค์มันไม่ใช่การปรองดองตั้งแต่แรก ไม่ใช่การคืนดีกับฝ่ายตรงข้าม หรือไปโอบอุ้มนักศึกษา ไปโอบกอด และยอมรับว่าเราเองเป็นคนในสังคมเดียวกัน นักศึกษาควรจะมีสิทธิเสรีภาพ ควรจะมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่แบบที่เกิดขึ้นในแอฟริกาใต้ เพราะการปรองดองมันต้องมีการยอมรับด้วยว่าทั้งสองฝ่ายมีส่วนผิดพลาด ไม่มีใครถูกหมดผิดหมด เรามาจดจำอดีตร่วมกันบางอย่าง พูดความจริง สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ให้อภัยกันได้ในบางจุด ส่วนจะไปถึงขั้นเอาใครมาลงโทษหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหน บางประเทศก็ทำได้ เช่นประเทศเกาหลีใต้ ชิลี เอาผู้นำที่มีส่วนในการละเมิดสิทธิมนุษยชนประชาชนมาลงโทษได้

การจะปรองดองอย่างน้อยมันยอมให้ความจริงได้เปิดเผย เพื่อที่คนจะได้รู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม ได้รับการเยียวยา เฉพาะในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีประชาชนสูญเสียเยอะ บาดเจ็บ ล้มตาย กระทั้งสูญหาย ครอบครัวเขาอยากรู้ว่าทั้งหมดใครเป็นคนทำ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ นี่แหละที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรองดอง และเยียวยา 66/23 ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนี้เลย คือมันเป็นโนบายทางการเมืองอันหนึ่งที่มาจากฐานคิดของรัฐไทยว่า จะสู้หรือเอาชนะคอมมิวนิสต์ให้ได้อย่างไร มันก็เป็นเพียงการตระหนักว่าจะชนะคอมมิวนิสต์ จะใช้วิธีการทางการทหารอย่างเดียวไม่ได้ รบกันไปก็ยืดเยื้อก็เลยต้องใช้นโยบายอย่างอื่น ใช้นโยบายทางการเมือง นโยบายในการเปลี่ยนความคิดอุดมการณ์ของคน

และยิ่งช่วงที่ผ่านมาที่มีหยิบเรื่อง 66/23 ขึ้นมาพูดอีกครั้งมันก็สะท้อนได้ว่าในเครือข่ายผู้กุมอำนาจไม่ได้ต้องการที่จะปรองดองจริงๆ

ใช่ เพราะมันเป็นการเอาชนะทางการเมือง โดยแยกสลายมวลชนของฝ่ายตรงกันข้าม และบริบทของความขัดแย้งก็ต่างกันเยอะ ช่วงนั้นเกิดสงครามกลางเมืองที่รัฐไทยสู้กับคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นองค์กรติดอาวุธทั้งคู่ หรือในแง่หนึ่งมันเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน แต่ในความขัดแย้งตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบันมันไม่ใช่แค่รัฐกับประชาชน ประชาชนก็ขัดแย้งกันเอง และมีหลายฝักหลายฝ่าย ส่วนรัฐเองก็แตกกระจายไม่มีความเป็นเอกภาพ มันก็มีชนชั้นนำหลายกลุ่มที่ขัดแย้งกัน ถ้าเทียบกันแล้วปมความขัดแย้งในปัจจุบันมันยากกว่า เพราะความขัดแย้งมันซึมลึกลงไปในระดับครอบครัว ระดับความสัมพันธ์ในชุมชน คนในหมู่บ้านเดียวกัน คนในครอบครัวเดียวกัน หรือคนในวงการเดียวกันก็ขัดแย้งกันเอง แตกแยก บาดหมางกันหมด

ถ้านับในช่วงตั้งแต่ปี 2548 มาจนถึงปัจจุบัน หากเขายังยืนยันว่าจะดำเนินการปรองดอง ในแบบของเขาจริงๆ อาจารย์คิดว่าเหตุการณ์ทางการเมือง หรือความสูญเสียทางการเมืองใดบ้างที่ห้ามลืม

การปรองดองที่มีความหมายมันต้องมีสองอย่าง คือความจริงกับความยุติธรรม ถ้าไม่อย่างนั้นจะปรองดองไปเพื่ออะไร คือถ้าเราอยู่ในจุดที่สูญเสีย หรือเราเป็นพ่อแม่ของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทางการเมือง หรือถูกตัดสินจำคุก เราก็คงจะถามว่าจะปรองดองเพื่ออะไร หรือปรองดองในความหมายไหน และสิ่งที่ได้รับกลับมามันแทบไม่มีคำตอบ หรือไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเลย

การปรองดองที่บอกว่า ต่อไปนี้เรามาตกลงกันมาเซ็นสัญญากันว่า ต่อไปนี้เราจะไม่ทะเลาะกันอีก แต่ความสูญเสียในอดีตที่ผ่านมาล่ะ มันไม่ต้องมีใครรับผิดชอบเลยเหรอ มันคล้ายๆ กับว่า ผมเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่ง และผมมีกำลังมาก ตอนนี้ผมต่อยทุกคนจนสลบเหมือดกองอยู่กับพื้น และผมบอกว่าทุกคนลุกขึ้นมาและบอกกับทุกคนว่า ตอนไปนี้ผมจะไม่ทะเลาะกับพวกคุณแล้วนะ พวกคุณก็อย่าทะเลาะกันเองอีก และอย่ามาทะเลาะกับผมด้วย เดินหน้าต่อไปดีกว่า แต่เดินหน้าไปตามกฎกติกาที่ผมสร้างไว้ และผมเรียกการกระทำแบบนี้ว่าการปรองดอง

ในแง่หนึ่งนี่คือการมัดมือชก ในสถานการณ์ที่ฝ่ายหนึ่งคุมอำนาจทุกอย่าง ขณะที่คนสลบเหมือดก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะพูดได้ว่าไม่อยากปรองดอง เพราะอาจจะเหยียบซ้ำ มันก็เป็นการปรองดองไฟท์บังคับของผู้ชนะที่มีเหนือผู้แพ้ เพื่อให้ผู้แพ้สยบยอม

การปรองดองมันเกิดขึ้นเอง หรือปล่อยให้ระยะเวลาเยียวยาความขัดแย้งไม่ได้ มันไม่เหมือนกับแฟนเลิกกัน ช่วงแรกไม่พูดไม่คุยกัน แต่เวลาผ่านไปสักพักก็กลับมาคุยกันได้ แต่นี่คือสังคมที่แตกแยกกันอย่างรุนแรง ซึ่งมีทั้งการบาดเจ็บและความสูญเสีย มันไม่ง่ายที่จะกลับมาสมานรอยร้าว หรือกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าทะเลาะกันโดยไม่สูญเสียอาจจะง่ายกว่า ถ้าผมแค่ด่าคุณเฉยๆ ต่อให้หยาบคายแค่ไหนความบาดหมางมันอยู่แค่ระดับหนึ่ง แต่ถ้าขั้นยิงกัน ฆ่ากัน หรือผมไปฆ่าลูกหลานคุณ ความบางหมาดมันลึกกว่านั้นเยอะ และโอกาสที่คุณอยากจะกับมาคุยกับผมมันยากกว่านั้นเยอะ

สังคมไทยช่วง 10-12 ปีที่ผ่านมามันเกิดความสูญเสียเยอะ และเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย ทั้งเสื้อเหลือง เสื้อแดง กปปส. เจ้าหน้าที่รัฐเองก็เสียชีวิต เพราะฉะนั้นถ้าจะปรองดอง เยียวยากันจริงๆ ทุกฝ่ายต้องมีโอกาสได้พูดถึงบาดแผลของตัวเอง ฉะนั้นที่คุณถามว่าเหตุการณ์อะไรที่ห้ามลืม คำตอบมันคือทุกเหตุการณ์ แม้จะมีบางฝ่ายที่เป็นผู้ถูกกระทำซ้ำๆ มากกว่า แต่มันต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้พูด

แม้แต่เนลสัน แมนเดลา เองก็ยอมรับฝ่ายของตัวเองมีการใช้อาวุธในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพ เพราะมีบางการกระทำที่เป็นเป็นการละเมิดสิทธิของฝ่ายตรงข้ามเช่นกัน มันก็ต้องพูดทั้งหมด โลกนี้ไม่ใช่สีขาวดำ ไม่ได้มีแค่เทพกับมาร ถ้ายังมองว่าเป็นเทพกับมารก็ไม่จำเป็นต้องปรองดอง เพราะอย่าลืมว่าจะปรองดองได้ต้องมีความจริง กับความยุติธรรม และเมื่อเรารู้ความจริงแล้ว แน่นอนสังคมต้องทวงถามถึงความยุติธรรม ไม่เช่นนั้นการรู้ความจริงเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ไม่ใช่มองหาความยุติธรรมจากอดีตอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องเห็นความยุติธรรมในเวลาปัจจุบันด้วย เพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนถูกละเมิดสิทธิ มีคนถูกจับติดคุกอยู่ ณ วินาทีที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ ยังมีการปิดกั้น ไม่ให้คนได้พูด ไม่ให้คนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ความจริงก็ไม่มีวันปรากฎ ในสภาพแบบนี้คนที่ได้รับความอยุติธรรมเขาจะอยากปรองดองได้อย่างไร

สิ่งที่เราเห็นอยู่มันเลยทำให้อดคิดไม่ได้ว่า การปรองดองครั้งนี้ มันคือการจัดระเบียบทางการเมืองใหม่แค่นั้นเอง และเป็นการทำให้ชนชั้นนำกลุ่มอื่นๆ และภาคประชาชนไม่ว่ากลุ่มใดก็ตามต้องยอมศิโรราบ และเงียบเสียง ความหมายมันอาจจะมีแค่นี้ เพราะจริงๆ แล้วเขาก็อาจจะยังกลัวว่าระเบียบทางการเมืองใหม่ที่เขาจัดไว้ เมื่อถึงเวลาหนึ่งมันอาจจะมีคนลุกขึ้นมาต่อต้าน คัดค้านอีก การปรองดองของเขาก็เป็นการกำราบล่วงหน้า ว่าต่อไปนี้อย่าก่อปัญหาอีก และให้ทุกคนมาอยู่ภายใต้กติการที่ข้าพเจ้ากำหนด เล่นไปตามบทที่ข้าพเจ้าวางไว้ให้

ถ้าเรามองว่านี่คือการปรองดอง ซึ่งเป็นการปรองดองที่ไม่รวมประชาชนเข้าไปอยู่ในกระบวนการใดๆ ทั้งสิ้นมันก็เป็นได้เพียงแค่การหลอกตัวเองชั่วคราวเท่านั้นเอง


เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทางออกประเทศไทย: สังคมนิยมประชาธิปไตย

ทางออกประเทศไทย: สังคมนิยมประชาธิปไตย   จอห์น เดรเปอร์

Posted: 31 Jan 2017 03:57 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

เมื่อเรามองดูประเทศไทยในปัจจุบันแล้วเรามองเห็นปัญหาอะไรบ้าง? ภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงัน ประเทศที่ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง ความขัดเคืองใจต่อระบอบประชาธิปไตยเนื่องมาจากนโยบายประชานิยมที่ดึงเอาอำนาจและผลประโยชน์ในสังคมแทบทั้งหมดไปไว้กับผู้มีรายได้น้อย รัฐสวัสดิการซึ่งผู้ที่พอมีอันจะกินไม่เคยต้องการจะข้องแวะด้วย การละเมิดสิทธิมนุษยชน สังคมที่แตกแยก ความเหลื่อมล้ำในสังคมที่สูงขึ้น และการตัดตัวเองออกจากความสัมพันธ์อันดีในเวทีโลก จะมีหนทางใดที่เป็นทางออกให้ปัญหาเหล่านี้ได้?

มีแนวคิดทางเศรษฐกิจและการเมืองอยู่แนวคิดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นทางออกให้สถานการณ์นี้ได้ แนวคิดนี้เรียกว่า สังคมประชาธิปไตย (social democracy) ซึ่งเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจและการเมืองเชิงสังคมนิยมที่ได้รับการยอมรับและถูกนำไปใช้ในหลายประเทศในทวีปยุโรป โดยมีตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในประเทศเยอรมนีและสวีเดน แต่แนวคิดนี้นั้นในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทยนัก นี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่แนวคิดนี้จะได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และนี่คือบทวิเคราะห์คำประกาศของโครงการสังคมประชาธิปไตย

แม้ว่าแนวคิดสังคมประชาธิปไตยจะเป็นแนวคิดเชิงสังคมนิยม แต่ก็มีความแตกต่างกับระบอบสังคมนิยมที่สำคัญอย่างมาก อันดับหนึ่งคือสังคมประชาธิปไตยนั้นเน้นสนับสนุนระบบตลาด นั่นคือรัฐจะทำงานร่วมกับระบอบทุนนิยม และไม่ได้มีความคาดหวังจะล้มล้างระบอบทุนนิยมแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้สังคมประชาธิปไตยจึงมุ่งหวังให้ชนชั้นกลางและประชาชนผู้เสียภาษีรับบทบาทเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลักดันประเทศ เป้าหมายสำคัญของแนวคิดสังคมประชาธิปไตยจึงเป็นการสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และพาประเทศให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

เมื่อเป็นแนวคิดเชิงสังคมนิยมแล้วก็ย่อมมาพร้อมกับรัฐสวัสดิการ เช่นการศึกษาและระบบสุขภาพ โดยใช้ภาษีจากแหล่งต่างๆมาสนับสนุน ทว่าในขณะที่ระบอบสังคมนิยมโดยทั่วไปเน้นการเก็บภาษีมาเจือจานรัฐสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อย สังคมประชาธิปไตยจะมีความมุ่งหวังในการสร้างรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพในระดับที่แม้แต่ชนชั้นกลางขึ้นไปก็ยังจะรู้สึกพอใจและภาคภูมิใจกับการใช้บริการระบบต่างๆเหล่านั้น ดังที่เห็นได้ในตัวอย่างของประเทศเยอรมนีและสวีเดนที่มีคุณภาพของรัฐสวัสดิการอยู่ในระดับสูง และประชาชนทั่วไปยินดีที่จะใช้บริการทางสุขภาพของรัฐและให้บุตรหลานเข้าศึกษาในสถาบันของรัฐบาล

นี่เป็นภาพที่ต่างกับลักษณะของนโยบายของหลายๆรัฐบาลของประเทศไทยในช่วงประมาณสองทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมีนโยบายในเชิงประชานิยม โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างรัฐสวัสดิการแก่คนระดับรากหญ้าโดยใช้เงินสนับสนุนจากภาษีที่เรียกเก็บจากชนชั้นกลางขึ้นไป แต่ไม่ได้ทำการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กันไปด้วย จึงทำให้ผู้เสียภาษีมีความรู้สึกเหมือนกับถูกขูดรีด และยังไม่ได้มีความพยายามที่จะพัฒนารัฐสวัสดิการเหล่านั้นให้มีคุณภาพพอถึงระดับที่ผู้ซึ่งต้องเสียภาษีสนับสนุนจะพึงพอใจในการใช้บริการ จึงกลายเป็นสถานการณ์แบบ “ผู้จ่ายไม่ได้ใช้ ผู้ใช้ไม่ได้จ่าย” ซึ่งเป็นที่มาของความขัดเคืองใจในหมู่ผู้เสียภาษีจำนวนมากในประเทศ

จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์สำคัญสองข้อของแนวคิดสังคมประชาธิปไตยนั้นดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน การมุ่งสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจะทำให้ประเทศและประชาชนมีรายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงการเก็บภาษีได้มากยิ่งขึ้น และนั่นย่อมหมายถึงงบประมาณที่สูงขึ้นและความสามารถในการพัฒนารัฐสวัสดิการให้มีคุณภาพสูง เพื่อที่รัฐสวัสดิการเหล่านั้นจะเป็นตัวเลือกที่แท้จริงสำคัญทุกคนในสังคมและไม่ใช่การทำนาบนหลังกลุ่มผู้เสียภาษีเหมือนในอดีต และเมื่อรัฐสวัสดิการเช่นการศึกษาและบริการสุขภาพมีความทั่วถึง ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศด้วยการสร้างพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถและมีสุขภาพที่ดีต่อไป กลายเป็นวัฏจักรที่ส่งเสริมกันและกัน

สองสิ่งนี้คือเป้าหมายสำคัญของแนวคิดสังคมประชาธิปไตย ซึ่งโครงการสังคมประชาธิปไตยต้องการจะนำเสนอสู่สาธารณะ และแน่นอนว่าการมีเพียงเป้าหมายนั้นไม่ได้เพียงพอต่อการประสบผลสำเร็จ แต่จะต้องมียุทธวิธีในการที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จด้วย ซึ่งยุทธิวิธีต่างๆที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายในกรอบของสังคมประชาธิปไตยนั้นมีดังต่อไปนี้

การเพิ่มอำนาจต่อรองผ่านการรวมกลุ่ม

· นับตั้งแต่ระดับสังคม ระบอบสังคมประชาธิปไตยจะให้การสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ให้โอกาสแรงงานได้มีอำนาจในการต่อรองเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและค่าแรงที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีขึ้น อัตราการเปลี่ยนงานที่ต่ำลง และรายรับที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีผลในการผลักดันให้ชนชั้นล่างระดับบนขยับขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางระดับล่างได้มากขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ และยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บภาษี อันจะพาไปสู่การพัฒนารัฐสวัสดิการต่อไป

· ในระดับประเทศนั้นการรวมกลุ่มก็จะเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีพรรคการเมืองเป็นตัวแทนผู้คนในภาคส่วนต่างๆ ด้วยเหตุนี้แนวโน้มของรัฐบาลในระบอบสังคมประชาธิปไตยจึงมักเป็นรัฐบาลผสมที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่มในสังคม และมีผู้นำทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง

· ในระดับนานาชาตินั้นรัฐบาลในระบอบสังคมประชาธิปไตยจะเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรในระดับนานาชาติต่างๆ เช่น สหประชาชาติ องค์กรการค้าโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศและเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับประเทศมหาอำนาจ อีกทั้งยังเป็นการดึงเอาองค์ความรู้มาจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่นยูเนสโก

 

ผลักดันระบบเศรษฐกิจให้เป็นตัวนำประเทศ

· รัฐบาลในระบอบสังคมประชาธิปไตยนั้นจะปฏิเสธ “การแข่งขันไปสู่จุดต่ำสุด” (Race to the bottom – การแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดด้วยการใช้แรงงานคุณภาพต่ำค่าจ้างถูกเพื่อผลิตสินค้าด้อยคุณภาพในราคาถูก) เนื่องจากแนวทางดังกล่าวนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะพาประเทศให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลางและดำเนินไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ในทางกลับกันหนทางที่จะใช้คือการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน เพิ่มผลิตภาพ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในระยะยาว

· ในการนี้นั้นรัฐบาลในระบอบสังคมประชาธิปไตยจะทำการเปิดตลาดอย่างเสรี เช่นเปิดตลาดพลังงานในไทย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาในปัจจุบันที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่สามารถกระจายการเข้าถึงไฟฟ้าได้เพียงพอ และนำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนพร้อมๆกับการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำลายสิ่งแวดล้อม การเปิดตลาดอย่างเสรีจะนำไปสู่การแข่งขัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค และยังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากฝั่งผู้ผลิตอีกด้วย

· ดังนั้นแนวทางในการวางแผนเศรษฐกิจของรัฐบาลในระบอบสังคมประชาธิปไตยจึงไม่มีความต้องการที่จะดำเนเศรษฐกิจแบบวางแผนเบ็ดเสร็จ และจะไม่พึ่งพิงการวางแผนระยะยาวดังเช่นแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี เนื่องจากแผนในทำนองดังกล่าวนั้นจะไม่มีความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขของตลาดในช่วงเวลานั้นๆ และยังเป็นความเสี่ยงที่จะนำประเทศไปสู่ระบอบอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จอีกด้วย

ความเป็นปึกแผ่นและความเท่าเทียมกันของมนุษยชาติ

มุ่งเน้นความเป็นปึกแผ่นของมนุษยชาติ และผลักดันความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอาศัยอยู่บนโลกนี้ร่วมกัน ในการนี้นั้นสังคมประชาธิปไตยจะมุ่งเน้นการหาทางออกร่วมกันโดยการเจรจากับองค์กรการค้าโกและสนธิสัญญาการค้าอื่นๆในโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตลาดโลก และเพื่อสร้างความเป็นสากลให้ประเทศไทยเอง และยังจะให้ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม โดยทำงานอย่างเข้มแข็งร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวสีเขียวและตั้งเป้าหมายระยะยาวที่ทำได้จริง เช่นการพยายามลดภาวะเรือนกระจกเพื่อที่จะช่วยรักษาเมืองชายฝั่งทะเล เช่นกรุงเทพมหานคร ไม่ให้จมหายไปในอนาคต

ในระดับประเทศนั้นความเป็นปึกแผ่นจะมาจากกาคให้ความเคารพต่อบุคคลในทุกๆระดับของสังคม ทั้งผ่านรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพและทั่วถึง และผ่านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิทางการเมือง เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิในการชุมนุม และสิทธิมนุษยชนทางสังคม ตัวอย่างเช่นการรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน ส่งเสริมสิทธิสตรีในระบบศาสนา ยกเลิกโทษประหารชีวิต รับรองสถานะของชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศ และการสนับสนุนการเรียนทวิภาษาโดยใช้ภาษาแม่ในการเรียนการสอน

ในปัจจุบันนั้นประเทศไทยอยู่ในอาการป่วยไข้ สังคมและการเมืองอยู่ในความเจ็บปวดรวดร้าว สิทธิมนุษยชนถูกละเมิด และยังไม่มีแผนการที่ชัดเจนที่จะนำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า แต่แม้ว่าวิกฤติทางการเมืองจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เราก็ยังมีความเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถหาทางออกทางสังคมและการเมืองที่ถาวรได้ และดังที่ได้กล่าวมา แนวคิดทางสังคมประชาธิปไตยจะเป็นคำตอบที่สำคัญคำตอบหนึ่งในการคลายปมปัญหาในสังคมไทย และนำพาประเทศให้เดินหน้าไปได้

ถ้าพรรคสังคมประชาธิปไตยได้รับการเลือกแม้จะในสัดส่วนเล็กน้อยเพียง 8-10% ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็เท่ากับว่าเราได้มีส่วนในการสร้างทางออกให้ประเทศแล้

ประเทศไทยควรมีอนาคตที่ดีกว่านี้

(ดูข้อความอธิบายข้างล่าง)

ข้อความแสดงจุดมุ่งหมายของโครงการสังคมนิยมประชาธิปไตย

1) โครงการสำหรับสังคมนิยมประชาธิปไตยประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีจุดประสงค์เดียวกัน ซึ่งจะสนับสนุนปรัชญา หลักการ รวมถึงนโยบาย ทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมในประเทศไทย โครงการแรกนั้นจะเป็นร่างสรุปการประกาศหลักการคร่าวๆ เกี่ยวกับปรัชญาและรูปแบบการก่อตั้งระบอบสังคมนิยมประชาธิปไตย โดยที่จะดำเนินการด้านการพัฒนากลยุทธ์และนโยบาย

2) สังคมนิยมประชาธิปไตยสนับสนุนการควบคุมความยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ ภายใต้เงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยมาจากประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง ตัวอย่างของนโยบายสังคมนิยมประชาธิปไตยรวมถึงการรวมตัวกันง่ายยิ่งขึ้นเพื่อเจรจาต่อรองในการเพิ่มอำนาจให้ผู้ใช้แรงงานและมีการกระจายความมั่งคั่งโดยมีการจัดสรรมาตราฐานสวัสดิการสู่ประชาชนทุกคน ยกตัวอย่างจากประเทศสวีเดน โดยมีการจัดเก็บภาษีสูงจากผู้มีรายได้สูงซึ่งทำให้ประชาชนในประเทศทุกคนมีมาตราฐานการครองชีพที่สูงเพื่อให้เกิดความสมดุลย์ภายในประเทศ รวมถึงธุรกิจและประชาสังคม

3) พรรคการเมืองระบอบสังคมนิยมประชาธิปไตยมีอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรป ทางองค์กรสังคมนิยมประชาธิปไตยจะเข้าทำการสนับสนุนทุกพรรคการเมืองไทยที่เป็นกลุ่มสังคมประชาธิปไตยและจะทำการโปรโมทสังคมนิยมประชาธิปไตย เมื่อใดก็ตามที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลทหารของประเทศไทย ถ้าจำเป็นจริงๆทางองค์กรอาจจะหาทางสร้างพรรคการเมืองสังคมนิยมประชาธิปไตยหรือเข้าไปทำการสนับสนุนพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยที่มีอยู่

4) ทางเรามีความเชื่อว่า รัฐบาล การพาณิชย์และประชาสังคมนั้น ล้วนมีบทบาทในประเทศไทยในแบบใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังไม่มีความเท่าเทียมกันทางอำนาจทั้งในด้านรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ และประชาสังคม

5) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่รัฐบาลมีอำนาจมากเกินไปแต่ประชาสังคมกลับไม่มีอำนาจ และทางเราเชื่อว่าธุรกิจสามารถถูกเกื้อหนุนได้โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานจากสหภาพแรงงานและได้รับการปกป้องจากกฎหมายแรงงาน นั่นถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจการค้ามุ่งความสนใจไปที่มูลค่าที่เพิ่มจากสินค้าจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละขั้นตอนจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานแทนที่จะพึ่งระบบหนี้ดอกเบี้ยสูงและเงินเดือนขั้นต่ำ อีกผลกระทบที่ทำให้ไม่เกิดสมดุลย์กันคือผลกระทบทางด้านการค้าที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนจากรัฐบาล ยกตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน ทางเรายังเชื่อมั่นถึงการสร้างศักยภาพ การแก้ไขและปรับปรุงประชาสังคม โดยการให้การศึกษาที่มากขึ้นและดีขึ้นกับคนไทยทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

6) ทางเราเชื่อมั่นถึงการสนทนาอย่างเสรีและเปิดกว้างโดยไม่มีการเซ็นเซอร์หรือกลัวสิ่งที่จะสะท้อนกลับมา ซึ่งทั้งสองอย่างจำเป็นในประชาสังคม การสร้างความเข้าใจ ความกังวลใจ รวมถึงเป้าหมายที่มีต่อกลุ่มหลากหลายเชื้อชาติและกลุ่มสังคมต่างๆในประเทศไทย เพื่อที่จะส่งเสริมแนวคิดการมีส่วนร่วมของคนไทย ดังนั้นทางเราจึงสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่และลดบทบาทของกฎหมายการหมิ่นประมาทให้น้อยลง

7) ระบอบสังคมนิยมประชาธิปไตยนั้นมาจากสิทธิมนุษยชนสากล เช่น เดอะยูเอ็นส์ 1948  ประกาศอย่างเป็นสากลถึง  สิทธิมนุษยชนและข้อตกลงหว่างประเทศ อย่างแรกว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและเศรษฐกิจ อย่างที่สองสิทธิทางสังคมและสิทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาแต่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติตาม ทางเราเชื่อว่าสิทธิมนุษยชนเป็นรูปแบบพื้นฐานสำหรับความยุติธรรมในประเทศไทย ซึ่งการอภิปรายและการที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างเสรีนั้นมาจากแนวความคิดของความเท่าเทียมกันในสังคม แต่ยังคงอนุรักษ์เอกลักษณ์ของความเป็นไทย

8) สังคมนิยมประชาธิปไตยรวบรวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากความรู้ความเข้าใจของประชาชนและความโปร่งใสของรัฐบาล ทางเราไม่ได้เจาะจงไปเฉพาะแค่คนไทยเท่านั้นและยังรวมไปถึงชาวต่างชาติที่เป็นเสมือนเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองของคนไทย คู่สมรสของคนไทย นักลงทุนในประเทศไทย นักศึกษาและนักวิชาการที่ห่วงใยในอนาคตของประเทศไทย ทางเรายินดีต้อนรับสมาชิกจากทุกองค์กรและทุกท่านที่สนใจ

เราตระหนักแล้วว่าถ้าประเทศไทยสามารถยอมรับในหลักการได้ เราจะสามารถเป็นผู้นำของโลกและเป็นตัวอย่างไปสู่ผู้อื่นได้

 


เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ปรัชญาในฝรั่งเศสเริ่มจากตั้งคำถาม ปรัชญาในไทยเริ่มจากจำคำตอบ

ปรัชญาในฝรั่งเศสเริ่มจากตั้งคำถาม ปรัชญาในไทยเริ่มจากจำคำตอบ

Posted: 27 Jan 2017 10:10 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

คุยเบาๆ เสาร์อาทิตย์กับคนเคยเรียนปรัชญาที่ฝรั่งเศส ทำไมคนไทยฮือฮากับการเรียน การสอนปรัชญาให้แก่เด็กๆ ของที่นั่น ตอบปรัชญาในฝรั่งเศสเริ่มจากตั้งคำถาม รู้จักคำตอบของคนอื่นก่อนหน้า พยายามตอบให้ดีกว่า ทำปรัชญาให้อยู่ในชีวิต ขณะปรัชญาในไทยเริ่มจากจำคำตอบ ถามแบบคนทำมาม่า เป็น Ultra-Pragmatism ซ้ำใช้พุทธศาสนาตอบทุกคำถาม

ถ้าทำโพลล์สำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยว่า วิชาพื้นฐานรหัส 101 ตัวไหนที่น่าเบื่อหน่ายและชวนหาวนอนที่สุด เป็นไปได้ว่า ถ้าปรัชญาไม่ติดอันดับ 1 ก็คงติด 1 ใน 3 ไม่หลุดไปจากนี้ ความน่าเบื่อ ความไม่รู้เรื่อง ความสลับซับซ้อนของทฤษฎีของนักปรัชญาชื่อจำยาก ความห่างไกลหลายปีแสงจากชีวิตเดินดิน ปรัชญาจึงเป็นยาขมต้องกล้ำกลืนผ่านคอ

ปรัชญาเป็นเรื่องของ ‘คำถาม’ ถามว่าปรัชญามันขมหรือการสอนปรัชญามันฝืด

ไมเคิล เจ. แซนเดล อาจารย์ด้านปรัชญา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด นักศึกษาแทบจะแย่งกันลงเรียนคลาสปรัชญาของเขา ไม่นับหนังสือขายดีของเขา บนแผงหนังสือภาษาอังกฤษ เราเห็นหนังสือปรัชญาหนาเตอะ จนถึงปรัชญาที่หยิบเอาซุปเปอร์ฮีโร่ ซอมบี้ ความรัก เกย์ ฯลฯ มาสนทนา

หันมองชั้นหนังสือภาษาไทย ไม่ต้องนับการถูกชิงพื้นที่ให้กับหลวงปู่ครูบาในหมวดศาสนา หนังสือปรัชญาในบ้านเราถือว่าผลิตกันออกมาน้อยมาก และที่น้อยอยู่แล้วก็ดันเป็นตำรับตำราเสียมากกว่า

“ช่วงที่ผมอยู่ที่นั่น มีความพยายามที่จะให้เด็กอนุบาลเรียนปรัชญา ผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของ Roger Pol-Droit ชื่อแปลเป็นไทยประมาณว่า ขอเพียงแต่กล้าพูดปรัชญากับเด็ก สิ่งที่น่าสนใจคือเวลาสอนปรัชญาให้เด็กหรือพูดเรื่องปรัชญากับเด็ก มันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้ว เพราะเด็กมีคำถามทางปรัชญาอยู่แล้ว เช่น เด็กถามคำถามว่าทำไมเราต้องไปโรงเรียน ทำไมเราต้องกินข้าวบนโต๊ะ ทำไมต้องเชื่อฟัง เราจะเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างไร ทำไมต้องมีลูก ทำไมเด็กร้องไห้ ถ้าเราตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้น พระเจ้าอยู่ที่ไหน ทำไมมนุษย์ทำร้ายกันเอง นี่เป็นคำถามทางปรัชญาทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนปรัชญาไม่ได้ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับธรรมชาติของเด็ก ตรงกันข้ามถ้าเราไม่สอนเลยจะขัดกับธรรมชาติของเด็ก”

คำบอกเล่าของรชฎ สาตราวุธ อาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ผ่านการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านปรัชญาจากฝรั่งเศส

ห้วงยามที่ผ่านมา เราเห็นโพสต์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนปรัชญาให้แก่เด็กๆ ในฝรั่งเศส หลายความเห็นต้องการเห็นสิ่งนี้ในเมืองไทย ต้องการเห็นอุปนิสัยการตั้งคำถามและมี Critical Mind ในเด็กๆ และเยาวชนไทย …เรื่องใหญ่กันเลยทีเดียว

เราถึงต้องสนทนากับรชฎ ถามเขาว่าฝรั่งเศสสอนปรัชญากันอย่างไร ต่างกับในเมืองไทยอย่างไร เขาตอบว่าสังคมไทยเวลาพูดถึงปรัชญาคือการคิดถึงมันในฐานะทฤษฎี ทฤษฎีอันเป็นคำตอบของคำถาม ซ้ำร้ายคือเป็นคำตอบสุดท้าย เป็นคำตอบที่ถูกต้อง และไม่อนุญาตให้ถามต่อ ตรงข้ามกับฝรั่งเศสที่มองปรัชญาเป็นคำถาม

คนฝรั่งเศสเริ่มการเรียนการสอนปรัชญาด้วยคำถามก่อน รชฎยกตัวอย่างจากหนังสือเกี่ยวกับศาสนาเล่มหนึ่งที่ชื่นชอบ คำถามของหนังสืออันว่าด้วยศาสนานี้กลับเริ่มด้วยการท้าทายศาสนาอย่างแรงว่า ศาสนามีความจำเป็นอย่างไรในเมื่อวิทยาศาสตร์ตอบคำถามทั้งหมดได้แล้ว ศาสนาจำเป็นหรือเปล่า จำเป็นอย่างไร หรือมีคำถามใดบ้างที่วิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้

“ถ้าเริ่มแบบนี้ สนุก แต่ถ้าตำราศาสนาในไทย โดยเฉพาะการเรียนการสอน จะเริ่มต้นว่าวัตถุประสงค์ในวันนี้ต้องการให้รู้หลักนิพพาน รู้เรื่องศีลห้า ในแง่นี้เราสนใจศาสนาในแง่คำตอบ คำถามไม่สำคัญ สำคัญในแง่ที่ว่าเรามีข้อมูลคำตอบมากเท่าไหร่

“เวลาถามเรื่องปรัชญาเมือง ฝรั่งเศสถามคำถามว่า ใครควรปกครองหรือเราควรถูกปกครองโดยใคร เราต้องเชื่อผู้ปกครองจริงหรือเปล่า และที่นั่นจะดูว่าคำถามเหล่านี้ถูกตอบโดยใคร และให้เราวิจารณ์ว่าคำตอบนั้นถูกหรือเปล่าและเราคิดอย่างไร เราเข้าข้างใคร เราเข้าข้างรุสโซหรือฮอบส์ หรือคนอื่น แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้าม เราเห็นฮอบส์ รุสโซ เราเห็นนักปรัชญาทุกคน แต่เราเห็นในฐานะคำตอบ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีคำถามเสียแล้ว หน้าที่ของเราคือจำว่านักปรัชญาพูดอะไร แล้วก็มาเขียนตอบ จบ แต่ฝรั่งเศสไม่ใช่อย่างนั้น ฝรั่งเศสเริ่มจากคำถาม แล้วคุณตอบมันอย่างไร ผมคิดว่าตรงนี้สำคัญ”

ตลอดเวลาหลายพันปีของอารยธรรมมนุษย์ พูดกันว่าคำถามพื้นฐานต่างๆ มีคนตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบกันมาหมดแล้ว คนฝรั่งเศสจึงเชื่อว่าสิ่งที่เราถาม ไม่ใช่เราคนเดียวที่ถาม ดังนั้น เราต้องกลับไปดูคำตอบของคนอื่นๆ ก่อนหน้า และพยายามตอบให้ดีกว่าที่คนอื่นๆ เคยตอบ จะรู้คำตอบในอดีต วิชาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ปรัชญาจึงขาดไม่ได้

สังคมไทยเวลาพูดถึงปรัชญาคือการคิดถึงมันในฐานะทฤษฎี ทฤษฎีอันเป็นคำตอบของคำถาม ซ้ำร้ายคือเป็นคำตอบสุดท้าย เป็นคำตอบที่ถูกต้อง และไม่อนุญาตให้ถามต่อ ตรงข้ามกับฝรั่งเศสที่มองปรัชญาเป็นคำถาม คนฝรั่งเศสเริ่มการเรียนการสอนปรัชญาด้วยคำถามก่อน

อีกหนึ่งข้อสำคัญ รชฎบอกว่า ปรัชญาในฝรั่งเศสไม่ได้ตัดขาดจากเรื่องอื่นๆ ในชีวิต

“ยกตัวอย่าง ถ้าเราพูดถึงแนวคิดเรื่องเสรีภาพของนักปรัชญาอย่างฌอง ปอล ซาร์ต จะมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่มีทางเข้าใจปรัชญาของซาร์ต สิ่งที่ซาร์ตทำคือเขียนบทละครที่เกี่ยวกับปรัชญาของเขา ที่อ่านแล้วเข้าใจได้ และทรงอิทธิพล สื่อสารปรัชญากับสาธารณะด้วยวรรณคดี ดังนั้น คนฝรั่งเศสจะมีความชื่นชอบวรรณคดีสูงมาก

“ขณะที่ในประเทศไทยจะมีความสามารถในการจัดประเภทที่ชัดเจน อันนี้เป็นปรัชญา ต้องอ่านอันนี้เท่านั้น อันอื่นไม่ใช่ปรัชญา ทิ้ง ถามว่ามีข้อดีข้อเสียหรือไม่ ก็คุยกันได้ แต่ของเรามีความชัดในการจัดประเภท และเราลืมไปว่ามีของหลายอย่างในโลกที่จัดประเภทไม่ได้”

บทสนทนาชักพาสู่คำถามว่า หรือสังคมไทยเป็นประเภท Pragmatism ปฏิบัตินิยม รชฎบอกว่าไม่ใช่ แต่เป็น Ultra-Pragmatism ที่เห็นคำตอบเป็นที่ตั้งและเป็นคำตอบเดียวที่ถูก นอกจากจะตอบได้แล้ว ยังต้องปฏิบัติได้ด้วย ของที่ปฏิบัติไม่ได้ ไม่ใช่คำตอบของสังคมไทย

“สำหรับผม ผมคิดว่าความรู้ทุกอย่างในประเทศไทย คนไทยถือเป็นสิ่งหลุดลอยไปหมด คงไม่ใช่แค่ปรัชญาเท่านั้น เพราะเราถามคำถามว่ามันใช้ได้หรือเปล่า เราถามคำถามของคนทำมาม่า เราไม่ได้ถามความจริงของมัน คำถามที่เราถามมันสะท้อนจริตในการเข้าใจความรู้ของเรา

“ยกตัวอย่าง ภาคใต้มีปัญหาเรื่องราคายาง ผมยกคำถามนี้ขึ้นมาในคลาสปรัชญาการเมืองที่ผมสอน คำถามที่คนไทยถามคือจะทำอย่างไรให้ราคายางขึ้น แต่ถ้าฝรั่งเศสจะถามว่าราคายางขึ้นยุติธรรมหรือเปล่า คำถามเกี่ยวกับราคายางคือคำถามเรื่องความยุติธรรม ไม่ใช่เรื่องราคายางขึ้นหรือเปล่า และคำถามเรื่องความยุติธรรมเป็นคำถามเชิงปรัชญา”

รชฎไม่ได้เรียกร้องให้เร่งรีบสอนปรัชญาให้กับเด็กไทย เพียงเพราะอยากทำตามฝรั่งเศส แต่ควรเริ่มจากคำถาม (คำถามอีกแล้ว) ก่อนว่า เราอยากได้อะไรจากปรัชญา เราอยากให้เด็กถามคำถามอะไร และอะไรทำให้ฝรั่งเศสตัดสินใจสอนปรัชญาให้แก่เด็กๆ ฝรั่งเศสเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร เขาบอกข้อควรระวังว่า สังคมไทยไม่ควรเด็ดยอดโดยไม่รู้ที่มาที่ไป เพราะมันอันตราย

“ถามว่าจะต้องสอนปรัชญาอย่างไรให้แก่เด็ก สิ่งที่ห้ามทำคือห้ามเอาคำถามทางปรัชญาไปใส่เด็กโดยทันที แต่พัฒนาคำถามที่เด็กถามให้เป็นคำถามเชิงปรัชญา ตรงนี้สำคัญ อย่าทำให้คำถามทางปรัชญาเป็นคำถามยิ่งใหญ่ แล้วเหวี่ยงใส่หัวเด็ก ให้เด็กตอบคำถามนี้โดยพลัน แต่ต้องทำให้เด็กเห็นว่าคำถามที่เขาถามนั่นแหละเป็นคำถามเชิงปรัชญา แล้วเขาจะตอบมันอย่างไร ใครตอบอะไรไว้แล้วบ้าง”

รชฎทิ้งคำถามหักมุมไว้ด้วยว่า

“เผอิญผมได้คุยกับเพื่อนชาวเดนมาร์ก เขาพูดน่าสนใจว่า เขาไม่เห็นด้วยกับการที่เด็กต้องเรียนปรัชญา เพราะในสแกนดิเนเวียเด็กไม่ต้องเรียนปรัชญา เด็กไปโรงเรียนเพื่อไปเล่นอย่างเดียว คำถามคือการศึกษาในสแกนดิเนเวียดีกว่าในฝรั่งเศสใช่หรือไม่ ใช่ แต่ไม่แน่ใจว่าดีกว่าในแง่ไหน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการศึกษาของฝรั่งเศสไม่ดี เขาก็มีดีของเขา แต่ถ้าเราพยายามจะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่เร็วที่สุดด้วยปรัชญา นี่คือคำถามที่เพื่อนชาวเดนมาร์กถามผม ทำไมเราต้องรีบให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ด้วย”

นอกจากควรหาคำตอบของคำถามข้างต้นให้เจอก่อนเริ่มสร้างการเรียนรู้ปรัชญาแก่เด็กๆ แล้ว ยังมีกำแพงอุปสรรคที่สูงใหญ่กว่านั้นและน่าจะยากกว่าการตอบคำถาม ข้อแรก-จะทำอย่างไรให้สังคมไทยเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ใช้ไม่ได้ หรือเดินออกจากแนว Ultra-Pragmatism ข้อสอง-ซึ่งยากเย็นยิ่งกว่าข้อแรกเป็นทวีคูณ…

“ในสังคมไทยมีวิธีคิดที่มีคำตอบรออยู่แล้วสำหรับคำถามเชิงปรัชญาคือศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธกลายเป็นคำตอบของคำถามเชิงปรัชญาไปหมดแล้ว ทำอย่างไรให้เราเห็นคำตอบอื่นที่ไม่ใช่พุทธ”

แต่เดี๋ยวก่อน คำถามสุดท้ายของสุดท้ายจริงของการสนทนาที่รชฎถาม ซึ่งเผลอๆ อาจเป็นคำถามที่เป็นจุดพลิกผันของทุกคำถามของการเริ่มต้นสร้างอุปนิสัยการตั้งคำถามและ Critical Mind ก็คือ

“จะทำยังไงให้ผู้ใหญ่ในสังคมเราที่ยังเป็นเด็กให้กลายเป็นผู้ใหญ่เสียที”


เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

กฤตยา อาชวนิจกุล: หาทางออกจากวงจรอาชญกรรมแห่งความเกลียดชัง

กฤตยา อาชวนิจกุล: หาทางออกจากวงจรอาชญกรรมแห่งความเกลียดชัง

Posted: 27 Jan 2017 11:21 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้ว่าต้องทำเข้าใจเรื่องอาชญากรรมแห่งความเกลียดชัง สังคมต้องหยุดวงจรความเกลียดชัง อดทนต่อความแตกต่าง ทำความเข้าใจต่อความแตกต่างทั้งการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ไม่เช่นนั้นจะมีความเชื่อที่หล่อเลี้ยงวงจรความรุนแรงต่อไป

28 ม.ค. 2560 จากเหตุอาชญกรรมสะเทือนขวัญ จากกรณีคดีนายตำรวจถูกกล่าวหาว่าบงการอุ้มฆ่าอำพรางสตรีชื่อ “สุภัคสรณ์” เนื่องจากความหึงหวงที่มายุ่งกับภรรยาของนายตำรวจ

กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้คำอธิบายอาชญกรรมแห่งความเกลียดชังว่า อาชญากรรมบนความเกลียดชัง เป็นอาชญากรรมที่ผู้กระทำกระทำต่ออีกฝ่ายบนฐานของความไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว อาจเป็นเรื่องความคิดทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา หรือเป็นเรื่องสีผิว หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ

อาชญากรรมแห่งความเกลียดชัง เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อกระแสหลักในสังคม ที่มองว่าความแตกต่างที่เบ้ออกไป หรือที่ไม่อยู่ในกระแสหลัก เป็นสิ่งที่ไม่ปกติ ไม่ดี เป็นสิ่งที่ต้องถูกกำจัด อย่างความคิดทางการเมืองสมัยก่อนเช่น เคยเชื่อว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป หรือเพราะเป็นกลุ่มมุสลิมภาคใต้ หรือเพราะเป็นกะเหรี่ยง อย่าง “บิลลี พอละจี” ที่ถูกอุ้มฆ่า หรือเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศที่ถูกมองเห็นว่าต่างออกไป เช่น ผู้หญิงเป็นทอม ผู้ชายกลายเป็นกระเทย เพราะฉะนั้นจึงถูกคนกลุ่มหนึ่งเห็นว่าไม่ปกติ ต้องถูกกำจัดออกไป

“เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเขา อย่างกรณีฆ่าทอม หรือทอมมาแย่งแฟน หรือทอมจีบแฟนซ้อนกัน ผู้ชายรู้สึกว่าดูหมิ่นเหยียดหยามมากกว่า กรณีที่มีผู้ชายมาจีบแฟนตัวเอง เวลาเกิดอาชญากรรมเหล่านี้ การทำร้ายร่างกาย ข่มขืน หรือฆ่า จึงเกิดความรุนแรงในอัตราที่มากกว่าการทำร้ายกันในเรื่องอื่นๆ”

“สิ่งที่สังคมต้องช่วยกันคือ สังคมต้องลดทอนความเกลียดชังด้านต่างๆ ลง เราสังคมไทย มีความอดทนน้อยต่อเรื่องความแตกต่างทางเพศ วัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา ระบบการศึกษาอ่อนแอเราไม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้ เราต้องกลับมาฟื้นฟู กลับมาทำความเข้าใจความหลากหลายเหล่านี้ และยุติความเกลียดชังที่อยู่บนฐานความเชื่อเรื่องต่างๆ ให้เร็วที่สุด ไม่เช่นนั้นก็เท่ากับเรามีความเชื่อที่หล่อเลี้ยง และกระทำความรุนแรงซึ่งกันและกันในสังคม ไม่เป็นผลดีต่อสังคมโดยรวม”


เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

นิติ-วิพากษ์ 1: เมื่อ ศาล-อัยการ-ตำรวจงานล้น ข้อเสนอปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม

นิติ-วิพากษ์ 1: เมื่อ ศาล-อัยการ-ตำรวจงานล้น ข้อเสนอปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม

Posted: 28 Jan 2017 01:23 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

คนในกระบวนการยุติธรรมถกปัญหา พร้อมข้อเสนอในการปรับปรุงชั้นศาล อัยการ พนักงานสอบสวน รวมถึงการเยียวยาแพะ การรื้อฟื้นคดี (มีคลิป) พ่อไผ่ ดาวดิน บุกยื่นหนังสือโฆษกศาลในงาน

27 ม.ค.2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด นิติ-วิพากษ์ ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม (Miscarriage of Justice) ปัญหาและทางออก โดยมีผู้เข้าร่วมทั้ง ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ กรมคุ้มครองสิทธิ ภายหลังการเสวนา วิบูลย์ บุญภัทรรักษา พ่อของจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ได้ตั้งคำถามถึงกระบวนการฝากขังที่ไม่เป็นธรรม และการไม่ให้ประกันตัวลูกชาย นอกจากนี้เขายังได้ยื่นหนังสือถึงประธานศาลฎีกาผ่านโฆษกศาลยุติธรรมที่มาร่วมงานนี้

“ผมคงไม่เอาเรื่องราวในศาลมาพูด เห็นด้วยกับท่านโฆษกที่ว่าไม่ควรแสดงควาเห็นระหว่างพิจารณา แต่ผมเห็นว่า กรณีที่หากเกิดกรณีใดๆ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ควรต้องหยิบยกมาพูดในเชิงหลักการและวิชาการ ถ้าบอกไม่ให้พูด ผมไม่เห็นพ้องด้วย

ผมเป็นพ่อของไผ่ ดาวดิน กรณีที่เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดขอนแก่น ผมจะไม่ลงรายละเอียดเพื่อไม่ให้ละเมิดอำนาจศาล ผมจะนำสิ่งที่วิทยากรพูดมาสรุปเป็น 3 ประเด็นกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้
ประเด็นที่หนึ่ง ไผ่ไม่ได้รับสิทธิตามปฏิญญาสากล กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง กฎหมายรัฐธรรมนญู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และที่พูดมาทั้งหมดว่าเราต้องถือว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่จริง คดีไผ่อยู่ในชั้นสอบสวนไม่ใช่ชั้นพิจารณา แต่ไผ่ถูกกระทำโดยไม่ได้ยึดถือกฎหมายใดๆ
ประเด็นที่สอง ที่กรมคุ้มครองสิทธิและหลายคนพูดว่า ถ้าเขายังบริสุทธิ์ต้องดูแลปกป้องเขา เกิดอะไรขึ้นต้องดูแลเขา ไผ่เหลือวิชาเดียวคือ คอมพิวเตอร์ ขอประกันตัวศาลหลายครั้ง ไม่ให้ ขออนุญาตไปสอบ ไม่ให้ นี่คืออะไร นี่กำลังจะทำลายคนบริสุทธิ์และเป็นเด็กนักศึกษาใช่หรือไม่
ประเด็นสุดท้าย คดี 112 เข้าใจว่าไม่ต้องไปยุ่ง อย่าไปอภิปราย น่าจะเป็นพิจารณาลับ ผมเป็นทนายความผมก็รู้ แต่กระบวนการตอนนี้ที่ศาลจังหวัดขอนแก่น เป็นเรื่องของการฝากขัง การคัดค้านการฝากขัง ทนายความได้บอกหลายครั้งว่าไม่ใช่เรื่องลับ ทุกครั้งที่พิจารณาเขาเอามาให้ดูก็ไม่ได้คุยเรื่องอื่น ถามแค่ว่าเหลือสอบพยานเท่าไหร่ ทำไมต้องลับ แล้วไผ่ปฏิเสธเรื่องพิจารณาลับมาตลอด ทำไมไม่ดำเนินการตามนโยบายของประธานศาลฎีกาว่ากระบวนการพิจารณานั้นต้องเป็นธรรมและเปิดเผย แล้วทำไมศาลขอนแก่นจึงเปิดเผยไม่ได้ และสิ่งที่แย่มากที่สุด เพราะการพิจารณาลับๆ แบบนี้ ทำลับๆ ไผ่ถูกละเมิดสิทธิในการฝากขังครั้งที่ 3 โดยศาลไม่ได้เรียกเขามา ไม่ได้บอกเขาด้วยว่ามีการฝากขังจะคัดค้านหรือไม่ แต่ศาลไปลงบันทึกในรายงานของตัวเองว่า ไปบอกไผ่แล้วและไผ่ไม่คัดค้าน ผมอยากให้เห็นว่า เราเห็นกระบวนการที่อาจทำลายกระบวนการยุติธรรมให้เสียความศรัทธาลงไป เรามาปรับปรุง เยียวยา หรือแก้ไขข้อบกพร่องกันไม่ดีกว่าหรือ หรือจะต้องรอให้งวดหน้าเรามาพูดกันอีกครั้งในเวทีแบบนี้ เรื่องความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม หรือจะพูดกันใหม่ว่า จะทำอย่างไรดีเมื่อไผ่เป็นแพะ”วิบูลย์กล่าว
ด้านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการ ตอบว่า “เรื่องของไผ่ ท่านสืบพงษ์ (โฆษกศาลยุติธรรม) อาจจะตอบยากเพราะท่านเป็นผู้พิพากษา และท่านไม่ได้อยู่ขอนแก่นอาจตอบไม่ได้ดีเท่าที่ควร มีเรื่องที่เราไม่ได้พูดกันเลย คือ คดียาเสพติด พวกคดียาเสพติดล่ะหนึ่ง คดี 112 ล่ะหนึ่ง ท่านทราบไหมว่าคดีพวกนี้กดดันมาก ใครจับคดีนี้เข้ามาปั๊บต้องเดินไปจนสุดซอย ไปกันถึงศาล นี่คือหลักของมัน เราถูกบังคับอย่างนี้ อัยการเคยสั่งไม่ฟ้องคดียาเสพติด ป.ป.ส.ตามเป็นเดือน …. แล้วทำยังไง อันนี้ตอบแทนศาลได้เลย พอเจอคดี 112 มันจะกดดันมาก กรณีของไผ่ผมอ่านแล้ว ผมเข้าใจ ไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าท่านผู้พิพากษาท่านวินิจฉัยอย่างไร ท่านคิดอย่างไร เราก็ไม่ว่ากัน แต่มันจะมีอะไรกดดันท่านบ้างไหม อันที่หนึ่ง ท่านยอมรับไหมครับว่ากระบวนการยุติธรรมถูกกดดันบ่อยมาก และโดยสภาวะบ้านเมืองไม่ปกติอย่างนี้ ยาก ที่ท่านพูดผมเข้าใจ”

สืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม

สังคมเองก็มีความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับศาลยุติธรรม เช่น การเชื่อเรื่อง “แพะ” ทันทีแม้มีคำพิพากษาศาลฎีกาแล้ว การให้ความเห็นมากมายระหว่างที่กำลังพิจารณาอยู่ซึ่งอาจกระทบต่อการสืบพยานในคดี

ส่วนการมองความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมนั้น ด้วยภาระที่หนักมากย่อมทำให้มีข้อผิดพลาดได้ โดยหลักเกณฑ์กำหนดให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดี 1,000   คดีต่อคนต่อปี แต่ทำคดีจริงๆ 1,700-1,800 คดีต่อคนต่อปี

ประเด็นที่สำคัญในกระบวนการยุติธรรมคือ มันยังมีลักษณะเป็นท่อนๆ ที่แยกจากกันโดยเด็ดขาด ในต่างประเทศ มีผู้พิพากษาที่คุมตั้งแต่ก่อนฟ้อง เรียกว่า ผู้พิพากษาไต่สวน ซึ่งจะสามารถเห็นสำนวนเป็นเนื้อเดียวกัน

นอกจากนี้ งานยุติธรรมบ้านเรายังถูกจำกัดด้วยเวลา เพราะเมื่อจับผู้ต้องหามาแล้วต้องดำเนินการต่างๆ ให้ทันตามกฎหมายกำหนด ไม่มีคอนเซ็ปท์ของการรวบรวมหลักฐานให้พร้อมให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนแล้วค่อยดำเนินการจับกุม ทำให้สำนวนเกิดความบกพร่อง

สำหรับความเปลี่ยนแปลงในชั้นศาลนั้น น่าจะมุ่งเน้นให้ผู้พิพากษาพิจารณาคดีให้ครบองค์คณะ ซึ่งโดยปกติจะนั่ง 2 คน แต่ควรมากกว่านั้น เป็น 5 คน 7 คน นอกจากนี้ในการสืบพยานก็มีข้อเสนอให้บันทึกเป็นภาพและเสียงแทนตัวอักษร เพราะจะเห็นชัดกว่าการตีความตามตัวหนังสือ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังเปลี่ยนแปลงได้ยาก เพราะศาลมี 3,000 แห่งทั่วประเทศต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่หากทำได้ก็จะเป็นหลักประกันอันหนึ่งให้ประชาชน

ข้อเสนอ

1.พนักงานสอบสวนและอัยการควรทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน

2.การใช้เทคโนโลยี บันทึกเป็นภาพและเสียงในการสืบพยานในศาลทุกแห่ง ตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นในศาลขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณ 3 แสนบาทต่อห้อง

3.หากประเด็นเรื่อง แพะ กรมคุ้มครองสิทธิควรมาคุยกับอัยการและยื่นเรื่องต่อศาล เพื่อร่วมกันค้นหาความจริงว่าจะรื้อฟื้นคดีหรือไม่ หากให้พนักงานอัยการเป็นผู้ยื่นเรื่อง ศาลไม่ต้องไต่สวน เป็นการลดขั้นตอนได้มาก และระหว่างยื่นคำร้อง สังคมไม่ควรเรียกว่า “แพะ” จนกว่าศาลจะชี้ในที่สุด

4.ค่าทดแทนในพ.ร.บ.รื้อฟื้นคดีควรมีการปรับปรุง เช่น โทษประหารชีวิต มีการเยียวยาเพียง 2 แสนบาท

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด

โดยหลักกฎหมายพนักงานสอบสวน (พนง.สส.) เป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด แล้วอัยการเป็นผู้กลั่นกรอง ถ้าตำรวจสอบตามแนวทางแบบที่ศาลใช้รับฟังพยานหลักฐาน รับรองว่าไม่มีทางได้ตัวผู้ต้องหามาลงโทษ มันต้องใช้จิตวิทยามากกว่ามาก ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือ การรับฟังผู้ต้องหา แต่หลายต่อหลายคดีผู้ต้องหาไม่ให้การ “รายละเอียดขอให้การในชั้นศาล” แบบนั้นทำให้อัยการต้องสั่งฟ้องหมด เพราะไม่รู้จะพิจารณาอย่างไร

ในชั้นสอบสวนต้องยอมรับว่าบางที “ไม่ครบถ้วน” จริงๆ พอมาถึงอัยการ อัยการก็สั่งไม่ฟ้อง ผบ.ตร. ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค ก็มีนโยบายแย้งทุกเรื่องไม่ว่าศาลยกฟ้อง ลงโทษน้อย รอการลงโทษ  มีเรื่องจำนวนมากส่งมายังสำนักงานชี้ขาดของอัยการสูงสุด ร้อยละ 20 พบว่า แย้งเพื่อให้อัยการสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม คำถามคือทำไมตำรวจไม่สอบมาตั้งแต่ต้น นี่ นอกจากนี้บางเรื่องการสอบสวนก็ไม่มีอารัมภบท การจะให้ศาลพิจารณาอย่างถี่ถ้วนต้องพูดในสำนวนด้วยว่าก่อนจะแทงจะยิงกันมีปัญหาอะไร แต่ก็เข้าใจว่าภาระงานของพนง.สส.หนักมาก ระบบการจ่ายสำนวนของพนง.สส.จะไม่เหมือนของอัยการของศาลที่ยังพิจารณาขีดความสามารถด้วย แต่ พนง.สส.นั้นหนักยิ่งกว่า แล้วเราก็พบข่าว พนง.สส.ยิงตัวตายทุกปี

ในส่วนของอัยการ ก็มีข้อบกพร่องกันตั้งแต่การวางเงื่อนไขรับพนักงานอัยการคือ กำหนดคุณสมบัติต้องเป็นทนาย ต้องว่าความหลายคดี แต่ความเป็นจริงคนไปขอเข้าชื่อร่วมเป็นทนายในคดี เราคิดว่าวางเงื่อนไขนี้จะได้คนมีประสบการณ์ แต่จริงๆ ไม่มี ต้องใช้เวลามากสอนงานกันใหม่ เราต้องทำให้อัยการว่าความอย่างมีคุณภาพ ใช้เวลาเกือบ 5 ปี แต่เดี๋ยวนี้เข้ามาใหม่ส่งไปต่างจังหวัดเลย เพราะคนไม่พอ ทำให้คุณภาพการทำสำนวนอาจไม่ละเอียดพอ อีกประการที่เป็นปัญหาคือ พนักงานอัยการถูกจำกัดโดยกำหนดเวลาที่ต้องฟ้องให้ทัน โดยส่วนตัวถ้าข้อเท็จจริงไม่ครบ ผู้ต้องหาครบฝากขังแล้วหากไม่ยื่นฟ้องหรือยื่นฟ้องไม่ทันต้องปล่อยก็ต้องเป็นเช่นนั้นไป อายุความยังอยู่ แต่อัยการใหม่ๆ จะกังวลเกรงว่าจะถูกลงโทษทางวินัย ทัศนคตินี้ติดมาตั้งแต่อดีต ว่า “ต้องทำให้ทันๆ”

“แล้วพนักงานสอบสวนงานเยอะ เวลาฝากขังกับศาลก็โกหกศาลตลอด เหลือ 4 ปาก เหลือ 5 ปาก ลองเปิดดู สอบอาทิตย์แรกก็เสร็จแล้ว 4-5 ปากแต่เขารอผลการพิสูจน์ลายนิ้วมือ มันก็เป็นเสียอย่างนี้ คือ เรายังทำงานไม่เป็นไปตามระบบ บางครั้งอาจต้องตำหนิผู้พิพากษาบ้าง เร่งรัดมากเกินไป แต่ที่ท่านเร่งรัดก็เพราะต้องการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา ตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่เป็นปัญหายังจูนกันไม่ได้”

ข้อเสนอ

1.       การสอบสวนควรต้องมีการบันทึกเทป เพื่อให้ทุกส่วนได้เห็นอากัปกริยาของผู้ต้องหา

2.       ปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักกฎหมายว่าต้องทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ

3.       สังคมต้องไม่กดดันกระบวนการยุติธรรม

4.       กรณีแพะ กรมคุ้มครองสิทธิควรมาคุยกับอัยการและพนักงานสอบสวน ในเมื่อข้อบกพร่องเกิดจากรัฐก็ควรให้รัฐจัดการ ไม่ใช่เป็นภาระให้เจ้าตัวไปหาทนายมาจัดการ

พ.ต.อ.มานะ เผาะช่วย ผกก. สน.ทุ่งสองห้องและเลขาธิการสมาคมพนักงานสอบสวน

ปัญหางานล้นนั้นเป็นประเด็นในทุกระดับ โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน โดยมาตรฐานทั่วไป พนักงานสอบสวนควรทำ 70   คดีต่อปีต่อคน แต่บางสน.พนักงานสอบสวนทำ 300 คดีต่อปีต่อคน

ข้อเสนอ

1. ประเทศไทยออกกฎหมายมากมาย ข้อพิพาทของประชาชนก็มีมากมาย ทำให้งานของพนง.สส.มีมหาศาล อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจะเห็นว่าคดีอาญาหลายคดีนั้นน่าจะเป็นคดีแพ่ง แต่เมื่อกฎหมายบัญญัติให้เป็นคดีอาญาทำให้ต้องทำการสอบสวนทั้งหมด เป็นการเพิ่มภาระงานให้พนักงานสอบสวน นอกจากนี้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังไม่มีการกำหนดเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งจริงๆ แล้ว หลายเรื่องสามารถจบได้ตั้งแต่ชั้นตำรวจ น่าจะมีการกำหนดมาตรฐานการไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวนให้ตำรวจมีอำนาจตรงนี้เลย

2. ควรให้อำนาจพนักงานสอบสวนแบบอังกฤษหรือฝรั่งเศส ว่า จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานหรือไม่ แต่ไม่ได้ลบหรือจบคดี ต้องทำการสืบสวนต่อไป เพียงแต่สามารถคัดกรองทุ่มสรรพกำลังไปกับเรื่องที่สำคัญและมีความเป็นไปได้

3. พนักงานสอบสวนมีงานมาก ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม


เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

Footnote จาก America: การเมืองบนท้องถนนอเมริกา

Footnote จาก America: การเมืองบนท้องถนนอเมริกา

Posted: 28 Jan 2017 05:12 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

ประวัติศาสต์การเมืองอเมริกันนับตั้งแต่การปฎิวัติอเมริกา ปัญหาหลักทางการเมืองของอเมริกันชนไม่ใช่เรื่องที่ว่า ใครจะมาเป็นผู้ปกครอง หรือวิธีการที่ได้มาซึ่งรัฐบาล หลักปกครองด้วยเสียงข้างมากได้รับการยอมรับมาตลอดว่าเป็นรากฐานสำคัญของระบอบสาธารณรัฐที่ตั้งขึ้น ปัญหาสำคัญทางการเมืองที่นำไปสู่ความขัดแย้ง แม้กระทั้งสงครามกลางเมือง คือ ใครเล่าที่ประกอบกันเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ว่า

ปัญหานี้ขยายความได้ว่า ใครบ้างที่เป็นอเมริกันชน ใครบ้างที่เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง จนกระทั่งใครบ้างที่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ การถกเถียงในประเด็นสิทธิเสรีภาพทางการเมือง จึงเป็นเรื่องเดียวกับการเมืองอัตลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ สีผิว เพศ เชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อทางการเมือง เพราะเงื่อนไขทางอัตลักษณ์เหล่านี้ ล้วนเป็นส่วนประกอบว่า ใครจึงเป็นอเมริกัน และใครบ้างที่เป็นพลเมืองที่มีสิทธิ์ในการก่อตั้งเสียงข้างมากที่นำมาสู่การก่อตั้งรัฐบาล

การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของเสรีชนคนอเมริกัน นับตั้งแต่สงครามการประกาศอิสรภาพ สงครามกลางเมืองที่นำไปสู่การเลิกทาส การเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งของผู้หญิงและคนผิวดำ การต่อต้านการกดขี่คนสีผิว การต่อสู้เพื่อสิทธิคนรักร่วมเพศ แม้ความสำเร็จจะปรากฎเป็น ตัวบทกฎหมายที่ออกมาจากรัฐสภา แต่การเริ่มต้น และการต่อสู้ที่แท้จริงล้วนอยู่บนท้องถนน บทสนทนาในห้องตามบ้านเรือน หน้าหนังสือพิมพ์ จอโทรทัศน์ ห้องเรียน โบสถ์ ที่ทำงาน ที่ประชุมสหภาพแรงงาน และ สภาชุมชน

ความเห็นสาธารณะ (public opinion) เป็น ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองอเมริกัน ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงใดๆในสหรัฐอเมริกา จึงมักจะเริ่มต้นขึ้น โดยการพยายามเปลี่ยนแปลงความเห็นสาธารณะก่อน สื่อสารมวลชนจึงเป็นสถาบันสำคัญในเปิดพื้นที่ ที่นำไปสู่การก่อตัวและการเปลี่ยนของความเห็นสาธารณะของสังคมอเมริกัน ไปสู่การผ่านร่างกฎหมาย มาตราฐานการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ และคำพิพากษาของศาล

ชัยชนะของฮิลลารี่ คลินตัน อาจจะไม่ใช่ชัยชนะของนักปฎิวัติ หรือฝ่ายซ้ายผู้ต่อต้านแนวคิดเสรีนิยมใหม่ แต่ชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ คือความพ่ายแพ้ของชนชั้นแรงงาน ชนกลุ่มน้อย คนรักร่วมเพศ นักต่อสู้เพื่อความเสมอภาคทางเพศ และผู้อพยพ

ทรัมป์ใช้นโยบายหาเสียงต่อต้านมุสลิม และชนกลุ่มน้อย เขาสัญญาว่าจะสร้างกำแพงกั้นเขตแดนภาคใต้ของประเทศ โดยบังคับให้รัฐบาลเมกซิโกเป็นผู้ออกค่าก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเข้าเมืองผิดกฎหมายของชาวเม็กซิโก เขาเสนอลงโทษผู้หญิงที่ทำแท้ง ต่อต้านสิทธิคนรักร่วมเพศ ทรัมป์ได้รับเสียงเชียร์จากกลุ่มเชิดชูคนขาว กลุ่มเหยียดผิวคลั่งชาติ และนีโอนาซี แต่เขาแตกต่างไปจากนักการเมืองอเมริกันสมัยใหม่ เขาแสดงท่าทีเพิกเฉยเมื่อมีเสียงวิจารณ์ให้เค้าปฎิเสธการสนับสนุนจากอดีตผู้นำ Ku Klux Klax ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายเหยียดผิว ต่อต้านชนกลุ่มน้อย และชาวต่างชาติ

ในการหาเสียงหลายครั้ง เค้าแสดงออกถึงการดูถูกผู้หญิง รวมทั้งคู่แข่งจากพรรคเดโมเครต ฮิลลารี่ คลินตัน เค้าขู่ว่าจะดำเนินคดีโดยวิธีพิเศษกับคลินตันหลังเค้าชนะเลือกตั้ง มีเทปบันทึกเสียงและภาพเบื้องหลังรายงานบันเทิงที่เขาเป็นแขกรับเชิญ โดยเขาพูดถึงการล่วงละเมิดทางเพศที่เขาทำกับผู้หญิงอย่างสนุกปากกับพิธีกรในรายการ มีผู้หญิงออกมากล่าวหาว่าถูกเขาล่วงละเมิดทางเพศมากมาย โดยเขาขู่ว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้หญิงเหล่านั้นหลังเลือกตั้ง เขาล้อเลียนคนพิการ บอกให้ผู้สนับสนุนของเขาทำร้ายผู้ที่เข้ามาต่อต้านเขาในบริเวณที่เขาหาเสียง โดยเขาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายหากโดนดำเนินคดี ยุแหย่ให้ผู้สนับสนุนเค้าเกลียดชังนักข่าว และสำนักข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์เขา เขาปฎิเสธที่จะยอมรับผลเลือกตั้งหากเขาพ่ายแพ้ แสดงความชื่นชมนายวิลาดิเมีย ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียในฐานะที่เป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง และกล่าวว่าความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลกเป็นเรื่องโกหกที่สร้างขึ้นมาโดยรัฐบาลจีนเพื่อชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของอเมริกา

ทรัมป์แต่งตั้งผู้ดำรงทางการเมืองในรัฐบาลโดยที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม  ยกตัวอย่าง เช่น

นายสตีฟ แบนนอล อดีตCEO คณะกรรมการหาเสียงเลือกตั้งของเขา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสประจำทำเนียบขาว เป็นอดีตผู้บริหารเว็บไซต์ Breitbart News ที่สนับสนุนแนวคิด ขวาจัด ชาตินิยมสุดโต่ง เหยียดผิว และนีโอนาซี

นายเจฟ เซสชั่น วุฒิสมาชิกจากรัฐอลาบาม่าที่มีประวัติศาสตร์การเหยียดผิวและกดขี่ชนกลุ่มน้อยผิวดำอย่างยาวนาน เขาถูกแต่งตั้งเป็นอัยการสูงสุดของรัฐบาลกลาง เขามีความขัดแย้งกับองค์กรปกป้องสิทธิพลเมืองผิวดำในภาคใต้ และมีประวัติแสดงท่าทีเหยียดผิว บทบาทในรัฐสภาของเขามีท่าทีต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยรัฐบาลกลาง ต่อต้านการให้สิทธิผู้อพยพ ต่อต้านการให้ความรู้เรื่องศาสนาอิสลามในโรงเรียนรัฐบาล ต่อต้านการทำแท้งและสิทธิความหลากหลายทางเพศ

นาย แอนดรูว์ พูซเดอร์ ผู้ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นรัฐมนตรีแรงงาน เป็นเจ้าของแฟรนไชซ์ฟาสฟูดส์ คาร์ล จูเนียร์แอนด์ฮาร์ดี้ เขาใช้นโยบายกดค่าแรงพนักงานในบริษัทของตัวเอง มีการกระทำผิดกฎหมายแรงงานในหลายกรณี เป็นผู้ต่อต้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และต่อต้านสหภาพแรงงาน

ภาคหลังการนับคะแนนผลการเลือกตั้งเสร็จสิ้นทั่วประเทศ แม้ฮิลลารี่ คลินตัน จะแพ้ในระบบอีเลคโทรอลคอลเล็ค แต่ชนะผลคะแนนรวมกว่า 2.8 ล้านเสียง แต่นายโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวหาว่า เขาชนะได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ แต่ผลคะแนนดังกล่าวเป็นการฉ้อโกงผลคะแนนของเขา (ในขณะที่ สามรัฐที่ทำให้เขาสามารถพลิกเอาชัยชนะการเลือกตั้งคือ เพลซิลวาเนีย มิชิแกน และวิสคอนซิน นั้น เขาชนะคลินตันรวมกันเพียงประมาณหนึ่งแสนเสียงเท่านั้น)

ในวัฒนธรรมการเมืองอเมริกัน ผู้ชนะได้เสียงข้างมากทั้งในระบบผู้แทนเลือกตั้ง และคะแนนเสียงส่วนใหญ่ จึงจะถือว่าได้รับฉันทามติทางการเมืองจากประชาชน ทรัมป์กลับปฎิเสธข้อเท็จจริงที่เขาแพ้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ แล้วอ้างว่าเขาได้ฉันทามติทางการเมืองที่สมบูรณ์ ปัจจุบันพรรครีพับบลิกันของเขาถือเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎร์และวุฒิสภา พรรคเดโมเครตเองก็ยังอยู่ในภาวะตกตะลึงกับผลการเลือกตั้ง และอยู่ในช่วงการสรรหาประธานพรรคเพื่อจัดขบวนทางการเมืองที่ต้องเผชิญหน้ากับทรัปม์และพรรคอนุรักษ์นิยมของเขา

การวิพากษ์วิจารณ์ที่โต้ตอบระหว่างกลุ่มเสรีนิยมสายกลางกับฝ่ายซ้ายยังคงดำเนินมาตลอดช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เพื่อรักษาฐานที่มั่นทางอุดมการณ์ในการเป็นผู้นำหรือผู้ได้เปรียบในการจัดตั้งวาระทางการเมืองของฝ่ายเสรีนิยม ที่ตอนนี้ก็ถือว่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นเสียอีก (การหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานพรรคเดโมเครตที่กำลังจะมาถึง เป็นการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มเสรีนิยมสายกลางของคลินตัน กับกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจาก เบอร์นี่ แซนเดอร์) ช่วงเวลานี้ ถึงกับมีคนโหยหาถึงวันเวลาในสมัยรัฐบาลบุช ที่บุคลิกดูเป็นคนไม่เลวร้ายอะไร เมื่อสิบปีที่แล้ว ที่เดโมเครตยังพอมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร์ และวุฒิสภาในบางสมัยสภา เพื่อคานอำนาจกับฝ่ายบริหาร

ภายหลังการเลือกตั้ง การเหยียดผิว และพฤติกรรมต่อต้านชนกลุ่มน้อยเพิ่มสูงขั้นทั่วอเมริกาอย่างน่าตกใจ มีรายงานข่าวถึงกลุ่มนีโอนาซีในคราบกลุ่มการเมืองชาตินิยมจัดงานสัมมนาเฉลิมฉลองความสำเร็จในโรงแรมกลางกรุงวอชิงตันดีซี ความกลัวแพร่ไปทั่วกลุ่มชาวมุสลิม ผู้อพยพ ชนกลุ่มน้อย และแรงงานที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ความไม่แน่นอนในชีวิตและเสรีภาพกลับกลายเป็นประเด็นที่แผ่ไปทั่วท้องถนนในอเมริกา

อย่างไรก็ตาม การถกเถียงถึงความพ่ายแพ้ทางการเมืองของฝ่ายเสรีนิยม และความวิตกร่วมกันของฝ่ายซ้าย ที่พยายามมองหาทางออกและการเตรียมการโต้ตอบทางการเมือง ไม่เคยเลยเถิดไปถึงการต่อต้านที่ผิดกฎหมาย หรือการล้มล้างสถาบันทางการเมือง

Women March เป็นแสดงออกทางการเมืองของหลายฝ่ายหลายกลุ่มที่มองเห็นร่วมกันถึงอันตรายของพฤติกรรมของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และผู้สนับสนุนรอบๆ ตัวเขาที่เต็มไปด้วยคนเหยียดผิว นายทุนที่เอารัดเอาเปรียบ คนคลั่งศาสนา ที่ปรึกษาที่มีอคติต่อศาสนาอิสลาม และผู้ต่อต้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญญาชนไทยและคนเสื้อแดงหลายคนที่แสดงท่าทีรังเกียจหรือไม่เห็นด้วยกับการประท้วงทรัมป์ ทั้งที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้ง คงเพราะยังมีความหลังที่เจ็บปวดต่อกรณีที่ กปปส.ออกมาล้มรัฐบาลโดยการสนับสนุนการรัฐประหาร ควรต้องพิจารณาให้ดีว่า การประท้วงเป็นเรื่องธรรมดาตามระบอบประชาธิปไตย ฝ่ายขวาในอเมริกาก็ประท้วงเหมือนกัน ซึ่งก็มีสิทธิทำได้ แต่ก็ไม่ได้ชวนทหารให้ล้มรัฐบาลที่ตัวเองไม่ชอบ

การประท้วงที่มีขึ้นในวันปฎิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดี และ Women March ที่จัดขึ้นหลังจากนั้นหนึ่งวัน เป็นการต่อต้านนโยบายขวาจัดของทรัมป์  กับ เรียกร้องถึงการปกป้องสิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมกันของมนุษย์ โดยเฉพาะต่อต้านการเหยีดผิว เหยียดเพศ พิทักษ์สิทธิคนต่างด้าว และผู้อพยพ ยังไม่มีการเรียกร้องให้ทรัมป์ออกจากตำแหน่ง แม้จะมีการถือป้ายด่าว่า เล่นดนตรี ปราศัย เหมือนกัน แต่เป็นการแสดงออกเพื่อปกป้องระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตย เน้นย้ำถึงหลักสิทธิทางการเมืองที่วางอยู่บนความหลากหลายทางอัตลักษณ์ และขับไล่ความกลัวไปจากหัวใจของผู้คนที่ตกเป็นเป้าของความเกลียด

การขึ้นมามีอำนาจของทรัมป์อาจจะเกิดจากอาการที่สังคมการเมืองอเมริกันตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ที่ทำลายชุมชนและรากฐานทางสังคมอเมริกัน สร้างความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ทำให้ระบบการเมืองไม่สัมพันธ์กับผลประโยชน์ของประชาชน ทอดทิ้งผู้แพ้ทางเศรษฐกิจที่ร่วงหล่นจากชนชั้นกลางสู่ความยากจน ทำลายความหวังและแรงศรัทธาที่เคยมีต่อระบอบการเมืองและความเป็นพลเมือง จนเขาต้องมองหาผู้นำที่เข้มแข็งที่ให้คำสัญญาอันไม่มีข้อแม้ ที่จะพาเขากลับไปสู่วันเก่าที่เคยรุ่งเรื่อง หรือทำให้ระบบที่เพิกเฉยต่อเขากลับมามองเขาอีกครั้ง

เราควรต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องยอมรับนโยบายที่ไม่เข้าท่า ความล้าหลังทางอุดมการณ์ และการละเมิดสิทธิเสรีภาพของมนุษย์คนอื่นในสังคม ถึงคนจำนวนมากมายจะเลือกทรัมป์ แต่มันเป็นสิทธิและความจำเป็นที่ต้องออกมาเดินบนท้องถนนเพื่อร้องเพลงเสรีภาพ และความเท่าเทียมกันของมนุษย์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า เสรีชนคนอเมริกันนั้นยังสู้อยู่ แล้วเราก็ต้องผ่านพ้นความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน รวมทั้งผู้ลงคะแนนให้ทรัมป์ด้วย

หมายเหตุ: ภาพจาก  Facebook : NARAL Pro-Choice America


เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

25 องค์กรสื่อ นัดรวมพลังค้าน กฎหมายคุมสื่อ 29 ม.ค.นี้

25 องค์กรสื่อ นัดรวมพลังค้าน กฎหมายคุมสื่อ 29 ม.ค.นี้

Posted: 27 Jan 2017 04:46 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

สมาคมนักข่าวฯ ค้านแนวทางการปฏิรูปสื่อของสปท.-สนช. แฉเปิดช่องให้อำนาจรัฐคุมสื่อ ขัดเจตนารมณ์ของรธน.ฉบับผ่านประชามติและหลักการประชาธิปไตย ประกาศเดินหน้าค้านกฎหมายปิดปากสื่อปิดตาประชาชนถึงที่สุด ชี้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นล่วง เหตุปิดกั้นเสรีภาพของสื่อมวลชน ทำนานาชาติไม่ไว้วางใจ

27 ม.ค.2560 วันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากกรณีที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ที่มีพล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร เป็นประธาน ได้ยกร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ขณะที่มีข่าวว่า คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ก็มีการยกร่างพ.ร.บ.สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ร่างนี้มีหลักการและเหตุผลไปในทิศทางเดียวกัน ในการเปิดประตูให้ฝ่ายอำนาจรัฐ สามารถเข้าแทรกแซง ควบคุมการทำหน้าที่ของนักข่าว-สื่อมวลชนมืออาชีพ ผ่านสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
ทั้งนี้ โดยกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ให้มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและยังเปิดช่องให้มีกรรมการอื่นอีก 4 คนที่ฝ่ายอำนาจรัฐสามารถคัดสรรเข้ามาเป็นกรรมการฯ จากกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติทั้งหมด 13 คน ที่จะมีผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อแค่ 5 คน ขณะที่สภาดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนงได้  เท่ากับเปิดช่องให้อำนาจรัฐเข้ามาควบคุมสื่อแบบเบ็ดเสร็จ ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ที่กำหนดเอาไว้ชัดเจนว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
วันชัย กล่าวว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอประกาศจุดยืนคัดค้านทุกรูปแบบให้ถึงที่สุดต่อแนวคิดดังกล่าวของสปท.และสนช. แต่สมควรมีกติกาที่บังคับกลไกให้องค์กรสื่อกำกับดูแลกันเอง ตามร่างกฎหมายฉบับที่องค์กรสื่อวิชาชีพสื่อมวลชนเสนอประกบกับร่างของ สปท. เพื่อให้สมกับที่เสรีภาพของสื่อมวลชนคือเสรีภาพของประชาชน เป็นนักข่าวมืออาชีพนำเสนอข่าวอย่างรอบด้าน มีเสรีภาพบนความรับผิดชอบ ตามกรอบจริยธรรม คอยเป็นหูเป็นตาตรวจสอบประเด็นสาธารณะ ให้ผลประโยชน์สูงสุดตกแก่สังคมส่วนรวม
“ล่าสุดจากการประกาศดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น(CPI) ที่ประเทศไทยได้คะแนนและอันดับตกต่ำลงมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขบวนการปิดกั้นเสรีภาพของสื่อมวลชน ที่ทำให้นานาชาติไม่ไว้วางใจในเรื่องความโปร่งใสของไทย จึงเป็นสิ่งที่สปท.และสนช.ตลอดจนผู้มีอำนาจในคสช.น่าจะได้ตระหนัก” วันชัย กล่าว
ทั้งนี้ สมาคมนักข่าวฯจะเดินหน้าเคลื่อนไหวคัดค้านร่างกฎหมายที่มีลักษณะมุ่งเข้าควบคุมแทรกแซงสื่อให้ถึงที่สุด โดยจะร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อต่างๆกว่า 25 องค์กรประกาศจุดยื่นเรื่องนี้ร่วมกันในวันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. เวลา 13.00 น.ที่สมาคมนักข่าวฯ โดยจะหารือร่วมกันกำหนดมาตรการเคลื่อนไหวต่างๆในเวลา 11.00 น.
รายชื่อองค์กรสื่อมวลชนร่วมแสดงจุดยืนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …
1. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
2. สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
3. สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
4. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
5. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
6. สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
7. สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
8. สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
9. สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
10.สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
12. สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
13. สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
14. สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
15. สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
16. สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย
17. สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
18. สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)
19. เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด
20. เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน
21. เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคกลาง-ภาคตะวันออก
22. เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้
23. ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส
24. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
25. ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

article8

กานดา นาคน้อย: เชือดไผ่ให้ลิงดู

กานดา นาคน้อย: เชือดไผ่ให้ลิงดู

Posted: 26 Jan 2017 08:51 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

ภาพประกอบโดย กฤช เหลือลมัย

นักวิชาการต่างชาติคนหนึ่งที่ทำวิจัยด้านการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเคยถามฉันว่า เงื่อนไขอะไรจะทำให้นักศึกษาไทยประท้วงแบบนักศึกษาอเมริกันในยุคสงครามเวียดนาม? ฉันตอบเขาว่า “เมื่อพวกเขาโกรธจนลืมกลัว  แต่ฉันไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะทำให้พวกเขาโกรธจนลืมกลัว”
ภาวะโกรธจนลืมกลัว

นักศึกษาชายอเมริกันยุคสงครามเวียดนามประท้วงกันจนสหรัฐฯยกเลิกการเกณฑ์ทหารเพราะมีผลต่อความเป็นความตายของพวกเขา พวกเขาจึงโกรธจนลืมกลัว นักศึกษาหญิงอเมริกันไม่โดนเกณฑ์ไปรบและตายที่เวียดนามแต่แฟนหรือพี่ชายหรือน้องชายโดนเกณฑ์ไปด้วย พวกเธอจึงโกรธจนลืมกลัวและเข้าร่วมการประท้วงด้วย

ปัจจุบัน“ไผ่ ดาวดิน”อยู่ในภาวะโกรธจนลืมกลัวแต่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกเหมือนเขา นักกิจกรรมที่รณรงค์ให้“ปล่อยไผ่”ก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนเขา นักกิจกรรมเหล่านี้ยังไม่ลืมกลัว อาจเพราะมีคู่สมรสเตือนใจให้กลัว อาจเพราะมีลูกเตือนใจให้กลัว อาจเพราะห่วงพ่อแม่ที่ชราภาพแล้วก็เลยกลัว ฯลฯ ความกลัวดังกล่าวเข้าใจได้เพราะทุกคนมีภาระทางครอบครัวแตกต่างกัน และคนที่กลัวไม่ควรโดนเรียกว่าคนขี้ขลาด

ความน่าจะเป็นที่“ไผ่ ดาวดิน”จะโดนคุมขังยาวแบบนักโทษการเมืองหลายคนที่ผ่านมานั้นสูงมาก  ในเมื่อนักโทษการเมืองหลายคนโดนคุมขังยาวแล้วสังคมไทยก็ไม่ได้เข้าสู่ภาวะโกรธจนลืมกลัว ไม่ได้มีการรณรงค์ให้ปล่อยนักโทษการเมืองอย่างต่อเนื่องในวงกว้าง  ดังนั้นการคุมขังยาวเพิ่มอีกคนก็ไม่น่าจะผลักดันสังคมไทยให้เข้าสู่ภาวะนั้นได้
มายาคติของวาทกรรมพลังบริสุทธิ์

วาทกรรม“พลังบริสุทธิ์”อาจทำให้นักกิจกรรมบางคนประเมินค่าของสถานะนักศึกษาสูงเกินไป ชีวิตนักศึกษาไม่ได้มีค่ากว่าชีวิต“ชาวบ้าน”ในสนามการเมืองที่เรียกร้องให้ยอมรับว่าทุกคนเป็นคนเหมือนกัน ชุดนักศึกษาอาจทำให้วาทกรรม“รังแกเด็ก”มีราคาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้สูงนัก เสื้อสีขาวของนักศึกษาอาจทำให้หลงว่านักศึกษาบริสุทธิ์ผุดผ่องกว่าคนอาชีพอื่นทั้งๆที่นักศึกษาก็เป็นคนเท่ากันกับเด็กปั๊ม  ถ้าไม่มีเครื่องแบบนักศึกษาอาจทำให้เห็นสัจจธรรมข้อนี้ชัดเจน

นักศึกษาไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศ  นักศึกษาเป็นคนอายุน้อยที่พยายามฝึกทักษะเพื่อเตรียมตัวประกอบอาชีพในอนาคต  (มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ฝึกทักษะเต็มที่แค่ไหนก็อีกเรื่อง)  ตอนปี พศ.2516 ความสำเร็จของขบวนการนักศึกษาขึ้นอยู่กับประชาชนจำนวนมากที่เข้าร่วมประท้วง ฉันคิดว่าในยุคนั้นชาวนา กรรมกรและประชาชนนอกสถานศึกษามีบทบาทต่อความสำเร็จของการประท้วงมากกว่านักศึกษาเพราะจำนวนมากกว่านักศึกษา

แน่นอนว่านักศึกษามีสิทธิเป็นนักกิจกรรม แต่ก็ไม่ควรมั่นใจว่าสถานะนักศึกษาศักดิ์สิทธิ์และคุ้มครองตนได้ราวเครื่องรางของขลั
เมื่อไรสังคมไทยจะโกรธจนลืมกลัว?

ฉันคิดว่าถ้าไม่เกิดความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจที่แผ่ขยายไปสู่คนชั้นกลางและคนชั้นกลางระดับสูง (เมื่อวัดด้วยรายได้) ก็คงจะไม่เข้าสู่ภาวะโกรธจนลืมกลัวในวงกว้าง ความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจระดับนั้นอาจเกิดขึ้นถ้ามีวิกฤตการคลังระดับสาหัส คือระดับที่ข้าราชการได้รับเงินเดือนช้า การเบิกจ่ายสวัสดิการเป็นไปอย่างล่าช้า  สื่อมวลชนได้รับงบประชาสัมพันธ์ล่าช้า การเบิกงบประมาณเพื่อจ่ายพ่อค้าในโครงการจัดซื้อของรัฐเป็นไปอย่างล่าช้า  ฯลฯ

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดวิกฤตการคลังระดับสาหัสแล้วจะเกิดภาวะโกรธจนลืมกลัวในวงกว้างแน่นอน สถิติการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นและข่าวคนฆ่าตัวตายเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาอาจเป็นสัญญาณว่าสังคมไทยอาจไม่ก้าวไปสู่ภาวะโกรธจนลืมกลัวไม่ว่าความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจจะสาหัสแค่ไหน

คนไทยอาจมีความอดทนเป็นเลิศและสังคมไทยอาจต้องจ่ายค่าเสียเวลาต่อไปอีกหลายทศวรรษ

 

 

หมายเหตุ: ติดตามข้อมูลและทัศนะจาก กานดา นาคน้อย ได้ที่ เพจมายด์ https://www.minds.com/kandainthai

ไม่แปลกที่ไทยไม่ยอมรับสอบตกปราบโกง

ไม่แปลกที่ไทยไม่ยอมรับสอบตกปราบโกง

Posted: 26 Jan 2017 08:25 PM PST   (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

ไม่น่าแปลกใจกับพาดหัวข่าวของเว็บไซต์ฺฺBBC Thaiที่ว่า “ไทยยังสอบตกปราบคอร์รัปชันคะแนนลดลงแถมอันดับร่วง” เพราะเป็นการจัดอันดับที่มีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่น่าแปลกใจคือตลอดปี 2559 แทบไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ จากสื่อมวลชนกระแสหลักของไทยถึงเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาล

มิหนำซ้ำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนก็ยังให้คะแนนรัฐบาลเรื่องปราบคอร์รัปชันมากเป็นอันดับหนึ่ง

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2559 สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลการสำรวจหัวข้อ ควันหลงการแถลงผลงาน 2 ปี รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์แถลงผลงาน 2 ปีของรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2559 โดยเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนสมหวังพบว่า การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นและผู้มีอิทธิพลมีได้คะแนนมากสุดที่ร้อยละ 82.69

อีกหนึ่งเดือนถัดมา สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง“โพล มองข้ามช็อต สู่โหมดเลือกตั้ง วันนี้ชาวบ้านเลือกใคร” ผลปรากฏว่า ประชาชนจำนวนมากที่สุด หรือ ร้อยละ 40.1 จะเลือกพรรคที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะ เป็นประชาธิปไตย ไม่ทุจริต คอรัปชั่นเหมาะกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

สรุปแล้วโพลทั้งสองสำนักรายงานออกมาตรงกันว่า ประชาชนสมหวังและให้ความนิยมรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์มากที่สุดในเรื่องการปราบทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสื่อมวลชนไทยก็รายงานข่าวไปตามนั้น จึงทำให้เกิดภาพลักษณ์ว่าพล.อ.ประยุทธ์เป็นคนซื่อสัตย์

แต่รายงานข่าวของฺฺBBC Thai กลับระบุว่า องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ได้เปิดเผยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน หรือ ซีพีไอ ประจำปี 2559 ซึ่งผลปรากฏว่า ประเทศไทยได้คะแนนซีพีไอเพียง 35 คะแนน จากเต็ม 100 คะแนน ลดลงจากปี 2558 ที่ได้ 38 คะแนน และได้คะแนนน้อยที่สุดในรอบห้าปีหลังสุดเทียบเท่าปี 2556 โดยประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 101 จากทั้งหมด 176 ประเทศ และ ร่วงลงจากอันดับที่ 76 ในปี 2558

สิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันอย่างไม่น่าเป็นไปได้ เพราะถ้าประชาชนชื่นชมรัฐบาลในเรื่องการปราบคอร์รัปชันแล้ว คะแนนซีพีไอของไทยจะลดลงจากปีก่อนได้อย่างไร

นายกรัฐมนตรี ตอบคำถามในเรื่องนี้ว่า ต้องไปดูในรายละเอียดว่าต่ำลงหรือสูงขึ้นในตัวชี้วัดใด และเพราะเหตุใด เพราะบางเรื่องอาจทำได้ดีบ้าง บางเรื่องอาจจะไม่ดีพอ

ขณะที่นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีข้อสังเกตว่า การจัดอันดับมีเรื่องของประชาธิปไตยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

จึงเข้าใจได้ว่านายกรัฐมนตรีและเลขาธิการป.ป.ช. ต้องการสื่อออกมาว่า เหตุที่คะแนนของประเทศไทยตกลงเป็นเรื่องของประชาธิปไตยมากกว่าเรื่องของคอร์รัปชันโดยตรง

จึงน่าคิดว่าเพราะเหตุใดการจัดอันดับการปราบคอร์รัปชันจึงต้องนำเรื่องของประชาธิปไตยมาเป็นเครื่องชี้วัดด้วย หรือ เป็นเพราะว่าหากมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการตรวจสอบการทุจริตจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการปกครองในระบอบเผด็จการ

แต่สาเหตุที่สังคมไทยไม่คำนึงถึงประเด็นนี้ อาจเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อมีรัฐบาลที่มาจาการเลือกตั้งสื่อมวลชนมักจะตรวจสอบการคอร์รัปชันอย่างเข้มข้น ขณะที่สื่อมวลชนไม่ให้ความสนใจต่อการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลปัจจุบันเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา การทำโพลที่สนับสนุนรัฐบาลก็มีส่วนเช่นกัน มีจึงทำให้เมื่อนึกถึงการโกงจะเห็นแต่หน้านักการเมือง

สังคมไทยจึงถูกทำให้เข้าใจว่าการโกงล้วนมาจากนักการเมืองทั้งสิ้น แต่มันเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่ แล้วทำไมเมื่อไม่มีนักการเมืองอยู่ในอำนาจมาเกือบสามปีแล้วแต่อันดับการคอร์รัปชันของไทยจึงตกต่ำลง หรือ การโกงเกิดขึ้นได้ในทุกรัฐบาลเพียงแต่จะสามารถตรวจสอบได้แค่ไหน คำถามเหล่านี้จะนำไปสู่คำตอบ

มีกรณีศึกษา 3 กรณีที่จะแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการปราบคอร์รัปชันขณะที่ประเทศไทยไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

กรณีแรก คือ การที่ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หรือ ผบช.น. รับเงินค่าที่ปรึกษาจากบริษัทไทยเบฟฯ ในเครือของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เดือนละ 5 หมื่นบาทตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ตรวจการแผ่นดิน

กรณีของ พล.ต.ท.ศานิตย์แม้จะยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าเป็นความผิดหรือไม่ แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายก็สามารถสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ก็ยังไม่เห็นการปฏิบัติใดๆ ในทางตรงกันข้ามกลับมีการแถลงข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่า ไม่มีกฎหมายห้ามตำรวจรับเงินค่าที่ปรึกษา

ด้านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็นิ่งเฉย ทั้งที่ได้ประกาศเสมอมาว่าจะปราบปรามทุจริตอย่างเด็ดขาด กรณีนี้จึงทำให้เห็นถึงความจริงจังในการปราบทุจริตได้ในระดับหนึ่ง

กรณีต่อมาคือมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ผ่านมา ขยายเวลาเช่าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ให้แก่บริษัทในเครือของนายเจริญ จากเดิม 25 ปีออกไปเป็น 50 ปี โดยไม่เปิดโอกาสให้เอกชนรายอื่นได้ประมูลแข่งขัน พล.อ.ประยุทธ์ออกตัวว่านี่คือการปฏิรูปและอย่ามองเรื่องเอื้อผลประโยชน์ แต่ก็มีข้อสงสัยว่าการให้ประมูลแข่งขันกันจะไม่ทำให้รัฐบาลได้ประโยชน์มากกว่านี้หรือ หรืออย่างน้อยก็จะมีความโปร่งใส ส่วนกรณีเอกชนแน่นอนว่าเค้าต้องได้กำไรคุ้มค่าไม่เช่นนั้นคงไม่ยอมต่อสัญญาอีก 25 ปี

สิ่งที่เหมือนกันในทั้งสองกรณีคือเป็นกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทเอกชนกับทางราชการ โดยมีข้อสังเกตถึงความถูกต้องเหมาะสมของทางราชการเท่านั้น แต่กลับไม่มีการตั้งคำถามถึงบริษัทเอกชนว่าทำไมต้องจ่ายค่าที่ปรึกษา เพราะเหตุใดถึงได้อภิสิทธิ์ต่อสัญญาโดยไม่ต้องประมูล และ มีความโปร่งใสขนาดไหน

กรณีสุดท้ายคือจะทำให้เห็นความเชื่อมโยงกัน โดยเหตุเกิดเมื่อปี 2557 หลังจากรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ได้แสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ว่า บิดาได้มอบเงินจำนวน 540 ล้านบาทให้พล.อ.ประยุทธ์ โดยเป็นเงินจากการขายที่ดิน 9 แปลงในราคา 600 ล้านบาท ระหว่างบิดาของพล.อ.ประยุทธ์กับบริษัทในเครือของนายเจริญ ขณะที่บิดาของพล.อ.ประยุทธ์ บอกว่า ไม่ทราบข้อมูลเรื่องการซื้อขายที่ดินและขอให้ไปสอบถามข้อมูลจาก พล.อ.ประยุทธ์เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องทั้งหมด จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ต้องบอกกับสื่อมวลชนให้เลิกขุดคุ้ยเงินขายที่ดินมรดก

ทั้งสามกรณีพิจารณาได้ดังนี้ ประการแรกคือการที่พล.อ.ประยุทธ์ประกาศว่าจะเอาคนทุจริตเข้าคุกแต่กลับไม่ยอมให้สื่อตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเอง

ประการที่สองคือการที่ พล.อ.ประยุทธ์ได้เงินจากการขายที่ดินให้บริษัทเครือนายเจริญเกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการต่อสัญญาเช่าศูนย์การประชุมฯ หรือไม่ และ เกี่ยวพันกับการไม่ใส่ใจการรับค่าที่ปรึกษาของผบช.น.หรือเปล่

ประการที่สามวงจรของการทุจริตหามีแต่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้น แต่มีข้าราชการ และ นายทุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ในสถานการณ์ปัจจุบันการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวให้สุดทางคงทำได้ยากเนื่องจากอำนาจของคณะรัฐประหารยังคงปกคลุมทุกภาคส่วนของกลไกทางการเมืองของไทย ฉะนั้นการเป็นประชาธิปไตยหรือไม่จึงเกี่ยวข้องกับความโปร่งใส

ส่วนความจริงจังในการปราบปรามคอร์รัปชันไม่ต้องไปพิจารณาให้ไกลออกไปเพียงแต่พิจารณาแค่มองไปที่ตัวผู้นำประเทศและคนรอบข้างก็คงพอมีคำตอบได้ว่า เพราะเหตุใดจึงไม่ควรแปลกใจที่ประเทศไทยสอบตกการปราบโกงในปี 2559

 


เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน