คดี ปรส.ตอกย้ำ รายงาน PERC ประจาน ป.ป.ช.สุด BOO ! ไร้มาตรฐาน เล่นการเมือง-เลือกข้าง

z_470x1032

คดี ปรส.ตอกย้ำ รายงาน PERC ประจาน ป.ป.ช.สุด BOO ! ไร้มาตรฐาน เล่นการเมือง-เลือกข้าง

คำสารภาพของ “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่านใบปลิวเรื่อง “สำนวนคดี” ที่เกี่ยวกับ “องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)” ขายทรัพย์สินของชาติ 56 สถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ มูลค่า 851,000 ล้านบาท ไปประมูลขายเพียง 190,000 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับประเทศไทยกว่า 660,000 ล้านบาท ยุค “รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์” ที่มี “ชวน หลีกภัย” เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ในมือ ป.ป.ช.ทั้ง 6 สำนวนคดีนั้น ณ บัดนี้ได้พ้นจากมือ ป.ป.ช.ไปแล้ว โดยที่ ป.ป.ช.ไม่สามารถชี้มูลความผิด “นักการเมือง” ที่เกี่ยวข้องในครั้งนั้นได้เลยแม้จะใช้เวลาสอบสวนยาวนาน จนกระทั่งคดีจะหมดอายุความในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 นี้

ยิ่งไปกว่านั้น ป.ป.ช.ยังดูเหมือนจะไม่สะทกสะท้านอะไรที่ทั้ง 6 สำนวนคดี ปรส.ดังกล่าวนั้น “ป.ป.ช.” ได้ยกคำร้องไป 3 คดี พร้อมกับไม่ยกขึ้นมาพิจารณาอีก 1 คดี โดยที่ไม่สามารถชี้มูลความผิดผู้ใดได้ และมีเพียง 2 สำนวนคดีเท่านั้นที่ ป.ป.ช. ได้ไปชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้องระดับล่าง คือ พวกเจ้าหน้าที่เท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่า “ตัวการใหญ่” และ “นักการเมือง” ที่กำกับดูแล ปรส. ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มที่มีอำนาจในการกำกับดูแล ปรส.กลับถูกปล่อยให้ลอยนวล

ซึ่งคำชี้แจงผ่านใบปลิวของ “ป.ป.ช.” นั้นเป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดีถึง “มาตรฐาน” การทำงานและระดับความสามารถของ ป.ป.ช. ของไทยได้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อย้อนดู เสียงสะท้อนต่อการทำงานของ ป.ป.ช. ในระดับนานาชาติ ปรากฏว่า ในช่วงเดือนกันยายน 2557 ที่ผ่านมา “บริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ” (Political & Economic Risk Consultancy :PERC) ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์เรื่อง Rating Asia’s Anti-Corruption bodies ตีพิมพ์ใน Asia Intelligence
ระบุว่า “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือ National Anti-Corruption Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันของไทยนั้นได้รับคะแนนเสียงระดับ “โห่ไล่ (BOO)”  และที่สำคัญคือ ตำต่ำกว่าหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ อาทิ อินเดีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

PERC ระบุว่า “ประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศที่มีคอร์รัปชันมากที่สุดในเอเซียโดยภาพรวม แต่หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่ป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นการเมือง (Politicized) ในการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าประเทศอื่นๆ”

ซึ่งรายงานของ PERC ดังกล่าว ไม่เพียงสะท้อน ศักยภาพ-คุณภาพ ของ ป.ป.ช.ของไทยเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “ป.ป.ช.” ที่อ้างว่าเป็นองค์กรตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งจะต้องมีความ  “เป็นกลางทางการเมือง” นั้น แท้ที่จริงแล้วเลือกข้างทางการเมือง-เล่นการเมือง ด้วยหรือไม่  ?
ppccc3-9-14

 

source :: https://www.hereandthere.today/?p=1389