ว่อนเน็ต!! “ราคา-ค่า” นิยม 12 ประการ พุ่งทะลุ 35 ล้าน

z_2977

จากกรณีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จ้างเหมาจัดทำ สติ๊กเกอร์ไลน์ค่านิยม 12 ประการเผยแพร่ โดยวงเงินงบประมาณสูงถึง  7,117,400 บาท และมีราคากลางอยู่ที่ 7,117,353.24 บาท ล่าสุดพบว่าเว็บไซด์ meconomics.net ได้เผยแพร่เอกสาร “ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง” โครงการจัดสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ” ซึ่งเป็นหนังสั้น 12 เรื่องโดยมีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557  จากวงเงินงบประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งราคากลางกำหนดไว้ 24,979,300.87 บาท
นอกจากนี้เว็บไซด์ดังกล่าวยังเผยแพร่เอกสาร “ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง” โครงการ “จ้างจัดทำบทเพลงปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ” วงเงินงบประมาณ 3,500,000 บาท โดยมีการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นเงิน 3,500,000 บาท
สำหรับงบประมาณในการจัดทำและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เฉพาะกรณี “ค่านิยม 12 ประการ” ซึ่งปรากฎและวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลมีเดีย ขณะนี้ รวมเป็นเงินงบประมาณกว่า 35 ล้านบาท !

source :- https://www.hereandthere.today/?p=1522