‘จาตุรนต์’ชี้ขัดแย้งรอวันปะทุ

‘จาตุรนต์’ชี้ขัดแย้งรอวันปะทุ

‘จาตุรนต์’ โพสต์เฟซบุ๊กอัด ‘คณะรัฐประหาร’ ใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ตามอำเภอใจ อ้าง ‘ปฏิรูป’ แต่ไม่ฟังเสียงใคร เชื่อลดความขัดแย้งได้ชั่วคราว ก่อนเตรียมปะทุอีกระลอก

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต รมว.ศึกษาธิการ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ “Chaturon Chaisang” เกี่ยวกับวิกฤติสังคมไทยที่ผ่านมา ว่า วิกฤติของสังคมไทย ผ่านไปพร้อมกับปี 2557 จริงหรือ? เกือบครึ่งปีที่สังคมไทยอยู่ในสภาพสับสนวุ่นวาย กฎหมายไม่เป็นกฎหมาย ไม่มีทางออกจากวิกฤติความขัดแย้ง จนกระทั่งในที่สุดก็เกิดการรัฐประหาร ตามมาด้วยการปกครองแบบเผด็จการเต็มรูปแบบและการออกแบบการปกครองบริหารบ้านเมืองกันใหม่ที่กำลังก้าวไปสู่ความเป็น “ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบไทยๆ”

นายจาตุรนต์ โพสต์ว่า ต้องยอมรับว่า มีคนจำนวนมากรู้สึกโล่งอกที่สังคมไทยพ้นจากสภาพที่วุ่นวายไร้กฎหมายมาได้ พร้อมกับที่รู้สึกกันว่า การรัฐประหารและการใช้อำนาจรวมทั้งกฎอัยการศึกปกครองประเทศคือทางออกของประเทศแต่การจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในสังคมด้วยการรัฐประหารและการวางระบบการปกครองโดยการนำของคณะรัฐประหารนี้เป็นทางออกของสังคมไทยได้จริงหรือ?

คงจำกันได้ว่า มีการบอยคอตการเลือกตั้ง มีการขัดขวางการเลือกตั้งพร้อมๆ กับการยึดสถานที่ราชการจำนวนมาก การเลือกตั้งถูกตัดสินให้เป็นโมฆะ ซึ่งกลไกที่มีอำนาจหน้าที่ในการรักษากฎหมายทั้งระบบ ได้ร่วมกันทำให้การเลือกตั้งไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้และการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงก็ไม่สามารถกระทำได้ สภาพเช่นนี้เองที่เป็นเงื่อนไขไปสู่การรัฐประหารที่ผ่านมา ไม่ได้เกิดขึ้นจากสภาพที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือเกิดจากความจำเป็นแบบที่ผู้ทำรัฐประหารไม่รู้อิโหน่อิเหน่มาก่อน อย่างที่กล่าวอ้างกันในภายหลัง

การ “จำเป็นต้องเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้ง” ได้งอกเงยและกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วไปเป็นการจะปฏิรูปประเทศในทุกด้าน รวมทั้งการออกแบบระบบการบริหารปกครองประเทศที่ไม่มีทิศทาง กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้อำนาจเบ็ดเสร็จของคสช.กำลังจะกลายเป็นการสร้างสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างถาวร วิกฤติของสังคมไทยไม่ได้กำลังผ่านพ้นไปพร้อมกับปี 2557 หนึ่งปีที่ผ่านไปเป็นปีที่ประเทศต้องเผชิญกับวิกฤติที่ผันผวนและซับซ้อน ปัญหาความขัดแย้งถูกกลบทับไว้ชั่วคราว ปัญหาใหม่ๆ กำลังถูกสร้างขึ้น สะสมรอวันที่จะปะทุในวันข้างหน้า