สนช.อภิปรายเดือด!! ซัดมะกัน‘เสือก’ ละเมิดนิติบัญญัติไทย

zzz_298

สนช.อภิปรายเดือด!! ซัดมะกัน‘เสือก’ ละเมิดนิติบัญญัติไทย

 เมื่อวันที่ 29 ม.ค.  ที่รัฐสภา  ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 และ ประจำปี 2556 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน(ตามมาตรา 15(6) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542)   โดยมีนางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)เข้าชี้แจง โดยสมาชิกสนช.ได้อภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างถึงการทำงานของกรรมการสิทธิฯ โดยเฉพาะสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  การชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา  รวมถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติให้รวมคณะกรรมการสิทธิฯกับผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าด้วยกัน
 โดยนางอมรา ชี้แจงว่า คณะกรรมการสิทธิฯมีความกังวลใจต่อการยุบรวมองค์กร เพราะเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใหญ่ของโลก และหนึ่งในสามเสาหลักของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ ซึ่งไทยเป็นภาคีสมาชิก และเรายังเคยสมัครชิงตำแหน่งประธานขององค์กรสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ซึ่งทางคณะกรรมการสิทธิฯมีนโยบายที่จะปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยตั้งเป้าหมายไว้ใน 1-2 ปีข้างหน้า การควบรวม 2 องค์กรจึงมีผลต่อการปรับโครงสร้าง เป็นการลดฐานะองค์กร  จะต้องเสียเวลาในการพัฒนาองค์กรใหม่อีก ซึ่งยอมรับว่าทุกคนตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้นานาประเทศ เห็นว่ารัฐบาล และคสช.ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน เหมือนที่ผ่านมา และการที่รัฐบาลใช้กฎอัยการศึกก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 ขณะที่นายกิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ สนช.ได้อภิปรายตอบโต้ นายแดเนียล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรี รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ ว่า การที่นายแดเนียล พูดแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยแถวบ้านตนประสาชาวบ้านเรียกว่า “เสือก” ด้วยการละเมิดกิจการนิติบัญญัติของไทยที่ดำเนินการอยู่ ดังนั้นขอฝากไปยังสหรัฐฯทีหลังอย่า “เสือก”