โครงการทางด่วน “อินเดีย – เมียนมาร์ – ไทย” ขยับใกล้ความจริง

Asian Highway

ความฝันที่จะท่องเที่ยวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียอย่างสะดวกใกล้เป็นความจริง

อินเดียเตรียมลงนามร่วมกับเมียนมาร์และไทย เพื่อสร้างทางด่วนเชื่อมต่อระหว่าง 3 ประเทศในเร็ววันนี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการค้าระหว่างประเทศเหล่านี้ได้มาก

กระทรวงคมนาคมของอินเดีย เปิดเผยว่าข้อตกลงจัดทำโครงการทางด่วน อินเดีย-เมียนมาร์-ไทย ใกล้สำเร็จลุล่วง และคาดว่าจะมีการลงนามเร็วๆนี้ หลังจากเลือนมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนื่องจากติดการเลือกตั้งในเมียนมาร์

โครงการนี้จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเมือง Imphal ในอินเดีย ไปถึงเมืองมัณฑะเลย์ในเมียนมาร์ ผ่านแม่สอดและไปยังจังหวัดพิษณุโลกของไทย จากนั้นเชื่อมต่อไปถึงกรุงเทพฯ

โครงการเชื่อมโยงอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ชื่อว่า “Look East” ของนายกฯ อินเดีย นเรนธรา โมดี

source :- http://www.voathai.com/a/business-22may16/3341706.html?ltflags=mailer

 


เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน