เว็บประชามติ เปิดโหวตออนไลน์ ประชาชน 85% ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและ 93% ไม่รับคำถามพ่วง

เว็บประชามติ เปิดโหวตออนไลน์ ประชาชน 85% ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและ 93% ไม่รับคำถามพ่วง

Posted: 30 Jul 2016 04:39 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

เว็บไซต์ประชามติ เปิดให้ประชาชนทั่วไปในโลกออนไลน์ ลงคะแนนเสียงออนไลน์สองคำถามประชามติทางเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 85 ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 93 ไม่เห็นชอบคำถามพ่วง

ตั้งแต่วันที่ 26–29 กรกฎาคม 2559 เว็บไซต์ประชามติ เปิดให้ประชาชนทั่วไปในโลกออนไลน์ ร่วมกันออกเสียงประชามติและแสดงความคิดเห็นในสองคำถามที่จะถูกนำมาใช้ในการลงประชามติวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยทำเป็นภาพบน เฟซบุ๊กเพจประชามติ  ให้ประชาชนที่มีบัญชีเฟซบุ๊กสามารถคลิกรูปคำถามแต่ละคำถาม ถ้า “เห็นชอบ” ให้กด “Love”  “ไม่เห็นชอบ” ให้กด “Angry” และ “ยังไม่ตัดสินใจ” ให้กด “Haha”

ผลปรากฏว่า คำถามที่หนึ่ง “เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ” มีผู้โหวตทั้งสิ้น 1,813 คน มีผู้เห็นชอบ 5% (99 คน) ไม่เห็นชอบ 85%(1,538 คน) ยังไม่ตัดสินใจ 6% (117 คน) และอื่น ๆ 3% (59 คน)

และคำถามที่สอง (คำถามพ่วง) “เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ให้ส.ว.ที่คสช.แต่งตั้ง ร่วมกับส.ส.เลือกนายกฯ ในช่วงห้าปีแรก” มีผู้โหวตทั้งสิ้น 1,623 คน มีผู้เห็นชอบ 3% (44 คน) ไม่เห็นชอบ 93% (1,518 คน) ยังไม่ตัดสินใจ 4% (61 คน) และอื่นๆ 4% (64 คน)
เครือข่ายเว็บไซต์ประชามติ เป็นเครือข่ายของสื่อทางเลือกและสถาบันวิชาการ ที่ต้องการสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติโดยใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือ ผู้ที่เข้าร่วมตอบคำถามในแบบสำรวจครั้งนี้เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กที่หลากหลาย ส่วนหนึ่งคือผู้ที่กดติดตามเพจเฟซบุ๊กประชามติอยู่ก่อนแล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป ซึ่งในการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ทางเพจเฟซบุ๊กประชามติ ได้ใช้บริการระบบ sponsor ของ Facebook โดยเลือกให้แบบสำรวจเข้าถึงบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย อายุระหว่าง 18-65 ปี โดยไม่จำกัดประเด็นความสนใจ

เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน