รอยเตอร์ตีแผ่ ‘แผนกองทัพไทย’ คุมประเทศ

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างนายทหารชั้นสูง เผยร่างรัฐธรรมนูญไทยเปิดทางกองทัพควบคุมรัฐบาลเลือกตั้ง บังคับทำตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี เหตุเพราะพรรคการเมืองไม่ได้มุ่งทำเพื่อชาติ

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม รอยเตอร์นำเสนอรายงานเรื่องการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีขึ้นในประเทศไทยในวันที่ 7 ส.ค.

บรรดานายทหารระดับสูงบอกกับสำนักข่าวแห่งนี้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้หลักประกันว่า กองทัพจะสามารถบังคับรัฐบาลจากการเลือกตั้งให้ทำตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่ระบอบทหารกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำ

ขณะเดียวกัน ร่างรัฐธรรมนูญจะเปิดทางให้ทหารมีอำนาจชี้เป็นชี้ตายต่อรัฐบาลในอนาคต ช่วยให้กองทัพมีบทบาทในการเมืองไทยต่อไปอย่างถาวร ดังนั้น ทหารไม่จำเป็นต้องออกหน้าทำรัฐประหารอีก

รายงานของรอยเตอร์ระบุว่า ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ วุฒิสภาซึ่งมาจากระบอบทหารจะมีอำนาจตรวจสอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ในกรณีเกิดวิกฤตทางการเมือง นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง

พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า วุฒิสมาชิกจากการแต่งตั้งจะดูแลให้รัฐบาลเลือกตั้งดำเนินงานปฏิรูปต่างๆในทุกเรื่อง และว่า เหล่านายพลไทยจะ “เล่นบทพี่เลี้ยงในระดับหนึ่ง”

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะตัดความจำเป็นที่จะต้องทำรัฐประหารอีก เพราะกองทัพจะมีอำนาจชี้ขาดเหนือรัฐบาลในอนาคต

“แนวคิดก็คือ จะไม่มีการรัฐประหารอีก” พล.อ.ทวีปกล่าว “เราหวังว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้น”

เลขาธิการสมช. กล่าวด้วยว่า จากนี้ไป พรรคการเมืองไหนจะชนะเลือกตั้ง ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ตราบเท่าที่เราทำให้นักการเมืองต้องเดินตามรัฐธรรมนูญ เป้าหมายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ จับตาและควบคุมการทำงานของรัฐบาล เพื่อไม่ให้ทำอะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างฉบับนี้เปิดทางให้ทหารและเครือข่ายพันธมิตรของกองทัพสามารถ “บังคับโดยชอบด้วยกฎหมาย” ต่อรัฐบาลในอนาคต ที่จะต้องทำตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ ระยะเวลา 20 ปี แทนที่จะดำเนินนโยบายแบบประชานิยม

แผนดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างจัดทำ ผู้ดำเนินงานตามแผนนี้คือภาครัฐกับภาคเอกชน โดยแบ่งเป็นช่วงละ 5 ปี ถือเป็นพิมพ์เขียวสำหรับปฏิรูปประเทศ

รองโฆษกรัฐบาลทหารผู้นี้ กล่าวอีกว่า เราไม่สามารถไว้วางใจได้ว่า พวกนักการเมืองจากการเลือกตั้งจะทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ เพราะประชาชนมักเลือกแต่พรรคที่เสนอนโยบายประชานิยม

“นโยบายของรัฐบาลทุกชุดตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของรัฐบาลเอง ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ถ้ารัฐบาลชุดก่อนๆทำตามแผนระยะยาวของเทคโนแครต ป่านนี้ไทยเป็นประเทศพัฒนาไปแล้ว” พล.ต.วีรชนกล่าว.

Source: Reuters


เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน