ญี่ปุ่นสนับสนุนฟื้นฟูประชาธิปไตย-ขอให้ไทยประกันสวัสดิภาพพลเมือง-กิจการญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นสนับสนุนฟื้นฟูประชาธิปไตย-ขอให้ไทยประกันสวัสดิภาพพลเมือง-กิจการญี่ปุ่น

Posted: 11 Aug 2016 01:16 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแสดงความยินดีที่ไทยจัดการลงประชามติได้อย่างสงบ โดยหวังว่าจะเป็นกระบวนการฟื้นฟูประชาธิปไตยนำไปสู่การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนไทยฟื้นฟูประชาธิปไตย และมีมาตรการจำเป็นเพื่อเป็นหลักประกันด้านสวัสดิภาพของชาวญี่ปุ่นและกิจการของญี่ปุ่นให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น

ยาสึฮิสะ คาวามุระ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ที่มา: แฟ้มภาพ/english.pnn.ps)

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ยาสึฮิสะ คาวามุระ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้ออกแถลงการณ์หัวข้อ “การลงประชามติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย” มีรายละเอียดดังนี้

1. รัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความยินดีจากข้อมูลที่ว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม มีการจัดลงประชามติทั่วประเทศเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเป็นไปอย่างสงบไม่มีความรุนแรงในราชอาณาจักรไทย

2. ผลของประชามติมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้ (10 ส.ค.) และรัฐบาลญี่ปุ่นคาดหวังว่า นี่จะเป็นกระบวนการฟื้นฟูประชาธิปไตย ซึ่งรวมไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาก็จะเกิดขึ้นโดยเร็วและราบรื่น ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ที่ได้รับการรับรองจากประชามติ และทำให้ประเทศไทยดำเนินบทบาทต่อไปในด้านเสริมสร้างความมั่นคงและการพัฒนาในภูมิภาค

3. รัฐบาลญี่ปุ่นจะดำเนินบทบาทสนับสนุนความพยายามของไทยในการฟื้นฟูประชาธิปไตย รวมไปถึงมาตรการที่จำเป็นเพื่อเป็นหลักประกันด้านสวัสดิภาพของชาวญี่ปุ่นและการดำเนินกิจการญี่ปุ่นให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น

ก่อนหน้าแถลงการณ์ของรัฐบาลญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปได้แถลงถึงผลการลงประชามติของไทยโดยเรียกร้องให้ไทยกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยและให้หลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขณะที่เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี หรืออันเฟรลแถลงว่า กระบวนการลงประชามติของไทยนั้นไม่สอดคล้องหลักสากลเพราะไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นและรวมตัวทางการเมือง รวมไปถึง ไม่สามารถเข้าไม่ข้อมูลอีกด้าน

 


เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน