ปรองดองคือยุติธรรม

zz_1404x923

ปรองดองคือยุติธรรม

ชกไม่มีมุม

วงค์ ตาวัน

มีบางคน บางกลุ่มชอบพูดว่า การปรองดองไม่ได้หมายถึงการรอมชอมกับคนกระทำผิด ไม่ได้หมายถึงการยอมยกโทษให้กับคนทุจริต นั้นเป็นคำพูดที่ถูกต้อง

แต่อย่านำมาตีความในทางที่ผิด!?!

ถ้าจะพูดถึงคดีจำนำข้าว ซึ่งสนช.กำลังจะตัดสินลงมติถอดถอนอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หรือไม่ ในอีกไม่กี่วันนี้

หากติดตามจากการไต่สวนของป.ป.ช.มาโดยตลอด ติดตามจากการชี้แจงในที่ประชุมสนช.โดยตัวแทนของป.ป.ช. จะพบว่า ไม่ได้มีพยานหลักฐานยืนยันว่ามีการกระทำผิดทุจริต

เพียงแต่เชื่อได้ว่า โครงการจำนำข้าวจะทำให้ประเทศชาติเสียหายอย่างร้ายแรง และเชื่อว่าเป็นโครงการที่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตในทุกระดับ

เป็นประเด็นของการไม่ยอมรับโครงการนี้ และไม่พึงพอใจที่อดีตนายกฯ ไม่ยอมระงับยับยั้งโครงการนี้ ทั้งที่ท้วงติงไปแล้ว

หาใช่การตรวจพบพยานหลักฐานว่าโกงกินกันเช่นไร!

 ฟังป.ป.ช.แล้ว ชักน่าสงสัยว่า นั่นคืออำนาจหน้าที่ของป.ป.ช.หรือไม่

หน้าที่คือการปราบปรามทุจริต หรือว่ามีหน้าที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล

ถ้าไม่ชอบนโยบายของพรรคการเมืองและรัฐบาล

มีแต่ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนโยบายนั้น ในการเลือกตั้งครั้งถัดไป

ต้องนำเสนอข้อมูล รณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว

ถ้าไม่เห็นด้วย คราวหน้าก็อย่าไปเลือกพรรคการเมืองนี้และนโยบายนี้อีก!

แต่เรื่องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เรื่องห่วงใยนโยบายของรัฐบาลว่าจะทำประเทศชาติเสียหาย

เป็นหน้าที่ของป.ป.ช.หรือ

ป.ป.ช.เป็นผู้นำเสนอสำนวนการถอดถอนอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ว่าปล่อยปละละเลยให้เกิดทุจริตจำนำข้าว เพื่อเสนอให้สนช.พิจารณาถอดถอน

สนช.ก็ต้องพิจารณาว่า ป.ป.ช.ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างไร ป.ป.ช.ได้ทำตามอำนาจหน้าที่หรือไม่!?

ถ้าสนช.ซึ่งเป็นองค์กรที่มาจากการแต่งตั้งด้วยกลไกอำนาจของคณะปฏิวัติคสช. ซึ่งประกาศจะเข้ามาแก้ไขความขัดแย้งสร้างความปรองดอง

ต้องตระหนักว่า ปัญหาใหญ่ที่สังคมแตกแยก คือ ความไม่เป็นธรรม และ 2 มาตรฐาน

ป.ป.ช.กำลังเล่นบท 2 มาตรฐานอันเป็น ต้นตอของความแตกแยกหรือไม่

การปรองดอง ต้องไม่ใช่การรอมชอมกับคนทุจริต แต่หมายถึง การสร้างความยุติธรรม ไร้ 2 มาตรฐาน

 คดีจำนำข้าวของป.ป.ช.นั้น เป็นการจับทุจริตอย่างไรหรือ!??

 

source :- http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU1UWTROakk0TVE9PQ==&sectionid=